A

A
Lees voor

Werkgeversvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Hieronder vindt u alvast een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een andere vraag? Bekijk alle gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Is er sprake van een verkorte aangifteperiode als de bijdrageplicht in de loop van de periode aanvangt?

De aangifteperiode heeft een 'harde' ingangsdatum en einddatum. Als het Aanvullingsreglement PAWW in de loop van de periode ingaat, bepaalt u de bedragen pro rata over deze periode. Op https://spaww.nl/werkgevers/documenten/q:rekenregels/l staat in het document 'Rekenregels' een toelichting hierop. Hier vindt u ook voorbeelden van de pro rata-vaststelling.

Is werkgever verplicht de (bij werknemer op het SVB loon in mindering komende) PAWW bijdrage te verhalen op werknemer of mag hij dit ook voor eigen rekening nemen zonder fiscale gevolgen?

De werkgever is verplicht – afhankelijk van het loonbetalingstijdsvak – maandelijks dan wel vierwekelijks een door Stichting PAWW vastgestelde bijdrage in te houden op het loon van de werknemers en af te dragen aan Stichting PAWW.
Ten aanzien van de afdracht aan Stichting PAWW kan Stichting PAWW afwijken van de termijn van een maand of vier weken, indien zij dit gezien de specifieke omstandigheden aan de orde acht.
Dit volgt uit artikel 24 - Bijdrage van het aanvullingsreglement. 

Kan een werkgever deelnemen aan de PAWW-regeling zonder een reguliere arbeidsvoorwaardencao?

Een werkgever kan deelnemen zonder reguliere arbeidsvoorwaarden-cao. Wel moet dit in een PAWW-deelnameovereenkomst vastgelegd worden. Deze overeenkomst vindt u op https://spaww.nl/cao-partijen/verzamel-caos/. U ondertekent dit samen met uw vakbond(en) en stuurt het naar verzamelcao@spaww.nl.

Kan ik als werkgever deelnemen aan de PAWW-regeling door me aan te melden als 'volger van een cao'?

Bij reguliere arbeidsvoorwaarden is het mogelijk om u aan te melden als 'volger van een cao'. Bij de PAWW-regeling is dit echter uitgesloten. Wilt u met uw onderneming toch deelnemen aan de PAWW-regeling? U kunt dan via een vertegenwoordiger van uw werknemersvereniging een overeenkomst tot deelname afsluiten. Dit formulier vindt u op www.spaww.nl onder https://spaww.nl/cao-partijen/verzamel-caos/.

Kan ik als werkgever een deel van mijn personeel uitsluiten van de PAWW-regeling?

Alle werknemers die onder de reguliere arbeidsvoorwaarden van de cao vallen, nemen automatisch deel aan de PAWW-regeling. Het is in principe niet mogelijk (groepen) werknemers uit te sluiten.

Kan ik een bankafschrift van jullie krijgen?

Het is niet mogelijk om (een kopie van) een bankafschrift te versturen. Uw bijdrage voor de PAWW kunt u storten op NL73RABO0313740488 ten name van Stichting PAWW. Het rekeningnummer is ook terug te vinden op de nota.

Kan ik mijn werknemers die niet onder de reguliere arbeidsvoorwaardencao vallen laten deelnemen aan de PAWW-regeling?

Werknemers die niet onder de reguliere arbeidsvoorwaarden-cao vallen, kunt u laten deelnemen aan de PAWW-regeling. U levert bij ons de werkingssfeer van uw verzamel-cao aan, hierin benoemt u zelf  de (groepen) werknemers voor wie dit van toepassing is. U kunt hierin ook (groepen) werknemers benoemen die niet onder uw verzamel-cao vallen.

Kan ik Stichting PAWW ook bellen?

U kunt ons bellen op 088-2302331 (voor werkgevers) of 088-2302772 (voor werknemers). Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Uiteraard kunt u ook via het contactformulier op de website contact met ons opnemen.


Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord