A

A
Lees voor

Werkgeversvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Hieronder vindt u alvast een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een andere vraag? Bekijk alle gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Ik ben eigenrisicodrager voor de WGA. Kan ik ook deelnemen aan de PAWW-regeling?

Een werkgever die eigenrisicodrager voor de WGA is kan ook deelnemen aan de PAWW-regeling. Voorwaarde is wel dat de vakbonden hiermee akkoord gaan. Een belangrijk verschil ten opzichte van uw huidige situatie is dat de werknemer de PAWW-bijdrage betaalt. U draagt deze periodiek af aan Stichting PAWW.

Ik ben het niet eens met de aangegeven betalingstermijn.

De betalingstermijnen liggen vast en worden gepubliceerd in de 'Aangiftekalender PAWW', u vindt deze op https://spaww.nl/werkgevers/documenten/q:aangiftekalender/.

Voor meer informatie over de betalingstermijnen verwijzen wij u naar artikel 26 van het PAWW-aanvullingsreglement.

Ik heb een correctieaangifte gedaan. Wat moet ik nu betalen?

Voor het betalen van een correctieaangifte bestaan drie mogelijkheden:

1) De oorspronkelijke nota is nog niet voldaan: U kunt de nieuwe (gecorrigeerde) nota voldoen.

2) De oorspronkelijke nota is voldaan en is lager dan de gecorrigeerde nota: U kunt het verschil ten opzichte van de oorspronkelijke nota voldoen.

3) De oorspronkelijke nota is voldaan en is hoger dan de gecorrigeerde nota: U kunt Stichting PAWW via het contactformulier verzoeken om het verschil terug te laten betalen. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

- bedrijfsnaam

- loonheffingsnummer

- tijdvak waarop de betaling betrekking heeft

- bedrag dat (te veel) is verstrekt

- IBAN voor terugbetaling.

Ik heb geen personeel (meer) in dienst, moet ik mijn bedrijf toch registreren?

Stichting PAWW stuurt een welkomstbericht naar werkgevers die horen bij de betreffende sector op basis van gegevens zoals die zijn doorgegeven via de werkgeversorganisatie.
Registreert u zich alstublieft in het PAWW-portaal. Als er een aangifte klaarstaat over de periode dat u geen personeel (meer) in dienst had, doet u hiervoor een nul-aangifte.
Nadat u de aangifte(s) heeft ingediend beëindigt u de cao-deelname in het PAWW-portaal.
Als reden selecteert u de vrijstellingsgrond.

U vindt u op https://spaww.nl/werkgevers/registreren-en-aangifte-doen/ een instructievideo over het registratieproces.

Ik heb mijn bedrijf als administratiekantoor geregistreerd. Hoe verzorg ik nu de administratie voor de andere bedrijven?

U ontvangt van de werkgever, waarvoor u de administratie wilt verzorgen, een machtigingscode. Deze kunt u in het portaal via uw eigen account inwisselen via 'Mijn Dossier/Machtigingen verifiëren’.

Is de PAWW-bijdrage die wordt ingehouden een aftrekpost voor het heffingsloon?

De 'premie PAWW' is opgenomen in kolom 7 van de loonstaat (aftrekposten voor alle heffingen). Dit staat in het handboek Loonheffingen 2018 van de Belastingdienst.

Is de PAWW-regeling verplicht?

Als uw werkgever meedoet met de PAWW, dan is deelname verplicht.
De PAWW geldt voor álle werknemers en werkgevers die gebonden zijn aan een verzamel-cao waarin de PAWW is opgenomen.

Is er sprake van een verkorte aangifteperiode als de bijdrageplicht in de loop van de periode aanvangt?

De aangifteperiode heeft een 'harde' ingangsdatum en einddatum. Als het Aanvullingsreglement PAWW in de loop van de periode ingaat, bepaalt u de bedragen pro rata over deze periode. Op https://spaww.nl/werkgevers/documenten/q:rekenregels/l staat in het document 'Rekenregels' een toelichting hierop. Hier vindt u ook voorbeelden van de pro rata-vaststelling.


Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord