A

A
Lees voor

Meld uw cao aan

Hieronder vindt u een stapsgewijze instructie voor het indienen van een volledige en correcte aanvraag voor de PAWW-regeling.

Stap 1: vul uw gegevens in

Open de gegevensset verzamel-cao PAWW (Excel-bestand). Dit document bevat drie tabbladen waarin u de volgende gegevens vastlegt:

Tabblad 1 bevat gegevens voor de communicatie tussen u en SPAWW zoals:

  • Namen van deelnemende organisaties (zoals in KvK omschreven)
  • Namen van ondertekenaars namens die deelnemende organisaties
  • De betrokken vakbonden
  • Naam van de vakbondsbestuurder(s)
  • Uw reguliere cao-code
  • De SBI-code die representatief is voor uw sector of onderneming

Tabblad 2 vraagt om vastlegging van de werkingssfeer zoals die in de verzamel-cao moet worden opgenomen (voor organisaties met een cao is dit de kopie uit de reguliere cao).

Tabblad 3 vraagt om de representativiteitsgegevens. Zie voor het invullen de aparte instructie.

Tabblad 4 vult u in als uw organisatie een representativiteit heeft van meer dan 60% en u daarom gewoonlijk zelf een Algemeen verbindendverklaring (AVV)-verzoek indient. U neemt de voor u gebruikelijke representativiteitsinformatie op in de overeenkomst tot deelname aan de PAWW. Leg deze informatie vast in de gegevensset van tabblad 4, zodat ze uniform meegenomen worden in de verzamel-cao van uw sector.

 

Stap 2: vul de overeenkomst aan en onderteken

Open de overeenkomst tot deelname aan de PAWW-cao (Word-bestand). Vult dit document aan met de gevraagde gegevens. Hierna ondertekenen de sociale partners het document.

Benodigde documenten bij deze instructie:

  • Overeenkomst tot deelname aan de PAWW (Word of PDF)
Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord