Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Lees voor

Geen deelnemende werknemers

Het is goed mogelijk dat uw sector of branche een overkoepelende afspraak heeft gemaakt over de PAWW via een verzamel-cao. Alle werkgevers en werknemers die onder deze cao vallen, doen dan verplicht mee aan de PAWW.

Ons welkomstbericht ontvangen?

Zodra een verzamel-cao meedoet aan de regeling, sturen wij alle betrokken werkgevers een welkomstbericht. We doen dit op basis van gegevens zoals die zijn doorgegeven via de werkgeversorganisatie.

Het kan zijn dat u nu of in de (nabije) toekomst geen werknemers in dienst heeft of geen werknemers heeft die volgens de cao deelnemen aan de regeling. Omdat u als werkgever staat geregistreerd, verzoeken wij u toch de registratie volledig af te ronden in het PAWW-portaal.

Bijzondere situatie: geen werknemers onder de werkingssfeer

Heeft u geen werknemers in dienst of geen werknemers die onder de werkingssfeer van de cao vallen? Dan kunt u bij de registratie aangeven dat u vrijstelling aanvraagt. Dit gaat als volgt:

  • Selecteer in het PAWW-portaal de cao-deelname.
  • Vul de einddatum in.
  • Kies voor de optie ‘Vrijstellingsgrond: geen werknemers onder de werkingssfeer’.

Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de werkgever geen aangiften hoeft in te dienen. Dit geldt alleen zolang deze geen werknemers heeft die onder de werkingssfeer van de PAWW-cao vallen. Als werkgever is hij wel gebonden aan andere bepalingen van het reglement.

De belangrijkste is de afspraak dat werkgevers informatie verstrekken op verzoek van Stichting PAWW. De stichting heeft het recht om haar accountant controle te laten uitvoeren op de juistheid van de verleende vrijstellingen. Zodra zijn organisatie groeit en zijn werknemers onder de regeling vallen heeft de werkgever de plicht aangifte en afdracht te doen. De aangiftes zullen op dat moment met terugwerkende kracht (alsnog) moeten worden ingediend. Voor de periode dat de werkgever geen werknemers in dienst had, kan een nul-aangifte worden ingediend.

Heeft deze informatie u geholpen?