A

A
Lees voor

Deelnemen aan de PAWW als werkgever

Bent u een nieuwe werkgever, en wilt u de PAWW regelen voor uw werknemers? Dan kunt u verschillende acties ondernemen.

Uw bedrijf valt onder een deelnemende cao

Vraag na bij uw vakbond of branche of uw bedrijf inderdaad valt onder een PAWW-cao. Als u nog niet bij ons bekend bent, maar uw sector is wel aangesloten bij de PAWW, dan sturen wij u een uitnodiging tot deelname. Dat kan enige tijd duren, want sectoren leveren periodiek gegevens aan.

Wilt u liever niet zo lang wachten? Dan vult u het onderstaande formulier in. Wij toetsen uw verzoek aan de werkingssfeer van de cao. Daarna sturen wij u een brief met de uitnodigings-code. U kunt zich dan direct registreren voor deelname. Maandelijks toetsen wij de aanmeldingen bij uw sector die de werkingssfeer heeft ingebracht. Beschouw uw aanmelding dan ook voorlopig als geaccepteerd.

Heeft u al een brief met aanmeldcode ontvangen? Dan kunt u direct naar registreren.

Uw bedrijf valt niet onder een deelnemende cao

Een werkgever kan jammer genoeg niet aan een PAWW-cao deelnemen, wanneer hij valt onder een cao die niet is aangesloten bij Stichting PAWW, of als er geen cao is.

Enkele tips:

  • Een bedrijf kan deelnemen zonder reguliere arbeidsvoorwaarden-cao. Wel moet dit in een PAWW-deelnameovereenkomst vastgelegd worden. U ondertekent dit samen met uw vakbond(en) en stuurt het aan ons op. Lees meer
  • Een bedrijf met een arbeidsvoorwaardenreglement kan meedoen aan de PAWW-regeling. Uw bedrijf maakt hierover afspraken met één of meer vakbonden. De vakbond spreekt vervolgens af deel te nemen aan een verzamel-cao en daarmee aan de PAWW-regeling. Deze afspraak geldt alleen voor de aansluiting bij Stichting PAWW en raakt de andere arbeidsvoorwaarden niet. De verzamel-cao wordt algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat uw werknemers automatisch gebonden zijn aan de verzamel-cao.

Let op! DIT AANMELDFORMULIER NIET GEBRUIKEN IN DE VOLGENDE GEVALLEN

Zo vermijdt u ook het aanmaken van een dubbel account.

1.  Rechtsvormwijziging én een bestaand account
Het aanmeldformulier gebruikt u NIET als:

  • u een bestaand account heeft én;
  • de rechtsvorm van uw organisatie is gewijzigd waardoor de cao-deelname is gewijzigd en beëindigd.

Via het contactformulier in het portaal kunt een nieuwe uitnodigingscode aanvragen.

2.   Opnieuw activeren cao-deelname
Het aanmeldformulier gebruikt u NIET als:

  • u uw cao-deelname beëindigde omdat u bijvoorbeeld geen medewerkers meer in dienst had;
  • u uw cao-deelname weer activeert, bijvoorbeeld omdat u weer medewerkers in dienst heeft;
  • u een bestaand account heeft.

Log in met uw bestaande account en voeg een nieuwe cao-deelname toe.

Heeft u een vraag?
U stuurt ons een bericht via ons contactformulier of u belt ons via de werkgeverstelefoon: 088-2302331.

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord