A

A
Lees voor

Nieuwe werkgever

Bent u een nieuwe werkgever, en wilt u de PAWW regelen voor uw werknemers? Dan kunt u verschillende acties ondernemen.

Uw bedrijf valt onder een deelnemende cao

Vraag na bij uw vakbond of branche of uw bedrijf inderdaad valt onder een PAWW-cao. Als u nog niet bij ons bekend bent, maar uw sector is wel aangesloten bij de PAWW, dan sturen wij u een uitnodiging tot deelname. Daar kan enige tijd overheen gaan, aangezien sectoren periodiek gegevens aanleveren.

Wilt u liever niet zo lang wachten? Dan vult u het onderstaande formulier in. Wij toetsen uw verzoek aan de werkingssfeer van de cao. Daarna sturen wij u een brief met de uitnodigings-code. U kunt zich dan direct registreren voor deelname. Maandelijks toetsen wij de aanmeldingen bij uw sector die de werkingssfeer heeft ingebracht. Beschouw uw aanmelding dan ook voorlopig als geaccepteerd.

Heeft u al een brief met aanmeldcode ontvangen? Dan kunt u direct naar de registratie.

Uw bedrijf valt niet onder een deelnemende cao

Een werkgever kan jammergenoeg niet aan een PAWW-cao deelnemen, wanneer hij valt onder een cao die niet is aangesloten bij Stichting PAWW, of als er geen cao is.

Enkele tips:

  • Een bedrijf kan deelnemen zonder reguliere arbeidsvoorwaarden-cao. Wel moet dit in een PAWW-deelnameovereenkomst vastgelegd worden. U ondertekent dit samen met uw vakbond(en) en stuurt het aan ons op. Lees meer
  • Een bedrijf met een arbeidsvoorwaardenreglement kan meedoen aan de PAWW-regeling. Uw bedrijf maakt hierover afspraken met één of meer vakbonden. De vakbond spreekt vervolgens af deel te nemen aan een verzamel-cao en daarmee aan de PAWW-regeling. Deze afspraak geldt alleen voor de aansluiting bij Stichting PAWW en raakt de andere arbeidsvoorwaarden niet. De verzamel-cao wordt algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat uw werknemers automatisch gebonden zijn aan de verzamel-cao.

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord