A

A
Lees voor

Werkgeversvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Hieronder vindt u alvast een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een andere vraag? Bekijk alle gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Kunnen wij de aangifte per kwartaal blijven indienen als ons bedrijf tijdelijk meer personeel in dienst heeft (als gevolg van seizoensarbeid)?

Bij bedrijven die regulier 25 of minder werknemers in dienst hebben wordt geaccepteerd dat zij de aangifte per kwartaal indienen, ook als ze in sommige perioden meer dan 25 werknemers hebben verloond.

Mag de PAWW-bijdrage worden ingehouden op het minimumloon?

De private aanvulling WW voldoet aan het besluit fondsen en spaarregelingen. Het leidt niet tot ten onrechte ingehouden bijdragen.

Via het Besluit fondsen en spaarregelingen behoren de PAWW bijdragen tot wettelijk toegestane premies die mogen worden ingehouden op het minimumloon.

Met welke ingangsdatum houd ik rekening bij het inrichten van mijn administratieve organisatie?

De administratieve organisatie en de rekenregels moeten ingericht zijn voordat uw verzamel-cao 'algemeen verbindend'  is verklaard. Dit wordt behandeld door het Ministerie SZW en duurt ongeveer 3 maanden.

Moet er ook een inhouding worden gedaan over een betaling die na afloop van het dienstverband is verstrekt? Bijv. transitievergoeding

De grondslag voor de berekening van de bijdrage is het brutoloon (kolom 3 van de loonstaat, loon in geld) van de werknemer, tijdens en na afloop van het desbetreffende dienstverband.

Moet er voor UTA-werknemers die vallen onder de cao ‘Bitumineuze en Kunststof Dakdekkingsbedrijven’ bijdrage PAWW worden ingehouden?

Voor UTA-werknemers die vallen onder de cao ‘Bitumineuze en Kunststof Dakdekkingsbedrijven’ hoeft er geen bijdrage PAWW ingehouden te worden.

Moet ik de bedragen (premieloon en aangiftebedrag) afronden?

De bedragen voor premieloon en aangifte rondt u niet af. U geeft het volledige bedrag op en gebruikt de komma als scheidingsteken.

Moeten wij ook aangifte doen als de bijdrage via de salarisadministratie (SEPA betaalbestand) wordt betaald?

U doet periodiek de aangifte op het PAWW-portaal.
Dit staat los van de wijze waarop de bijdrage aan Stichting PAWW wordt voldaan.

Niemand in mijn organisatie is lid van de vakbond. Kan ik als individuele werknemer de CAO ondertekenen?

Alleen een vakbond kan een cao namens werknemers ondertekenen.
Het is dus niet mogelijk als individuele werknemer een cao te ondertekenen.


Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord