A

A
Lees voor

Bekijk onze video

Als bestuurder binnen een vakbond, sector of branchevereniging wilt u arbeidsvoorwaardelijke zaken natuurlijk prima geregeld hebben. Een aanvulling op de WW of WGA is hier een goed voorbeeld van. De Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) compenseert voor de verkorting van deze uitkeringen in 2016. 

Werkgevers kunnen zich aanmelden bij Stichting PAWW om de aanvulling te regelen voor hun werknemers. Maar ook sectoren, branches en decentrale cao-partijen kunnen dit doen. Wij maken u als betrokken bestuurder hierin graag wegwijs.

Zo werken wij met verzamel-cao’s om de PAWW-regeling in te voeren en uit te voeren.

Lees voor

Nog geen besluitvorming over deelname?

Sinds het sociaal akkoord van 2013 zijn in vrijwel alle cao-overleggen PAWW-afspraken gemaakt, of is daarover gesproken. Moet uw cao-tafel nog een studieafspraak opstarten, heeft u daarvoor informatie nodig, of wil uw sector contact met het bestuur van SPAWW?

Stuur een mail naar communicatie@spaww.nl. Bent u bestuurder binnen een vakbond of lid van de werkgeversvereniging AWVN, dan staan beleidsmedewerkers van FNV, CNV, VCP en een team van adviseurs binnen AWVN tot uw dienst om over de deelname aan de PAWW te adviseren.

Aanmelding verzamel-cao

Veelgestelde vragenLees voor

Rechts vindt u de top 5 van meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Hoe zorgt PAWW voor een goede balans tussen innen en uitkeren?

Stichting PAWW heeft geen winstoogmerk. Het gaat er voornamelijk om dat de stichting haar regeling toekomstbestendig maakt. Zo is het ook met werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken in het 'sociaal akkoord 2013'. De PAWW-regeling is gebaseerd op een omslagstelsel; alle uitkeringen worden gefinancierd uit de inkomsten. Hieruit betalen we ook de uitvoeringskosten. De ondergrens mag niet negatief zijn. Ook is er een bovengrens, die is vastgesteld op 1x de structurele jaarexploitatie. Deze grenzen zijn vooral bedoeld om jaarlijks de PAWW-bijdrage vast te kunnen stellen.

Hoe meld ik me aan als decentrale cao-partij?

U kunt uw CAO aanmelden met behulp van de aanmeldformulieren. Lees de uitgebreide instructies hier.

Hoe lang is de doorlooptijd van de aanvraag deelname PAWW-regeling?

Van aanvraag tot aan algemeen verbindend verklaring tot aan daadwerkelijke aansluiting dient u rekening te houden met een periode van maximaal 6 maanden.

Welke verzamel-cao’s hanteert SPAWW?

Tekst

Onder welke verzamel-cao valt mijn bedrijf?

Het totaaloverzicht van alle cao's vindt u hier.


Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord