A

A
Lees voor

Heeft u een klacht?

Dat vinden wij jammer. Want dat betekent dat onze dienstverlening voor u niet op maat is. Uw klacht nemen wij serieus en onze medewerkers helpen u graag die op te lossen. Via onderstaand formulier kunt u uw klacht indienen.

De stappen van klacht naar geschil naar civiele rechter:

 1. Klacht indienen; binnen 6 weken afgehandeld
 2. Geschil indienen bij bestuur; binnen 6 weken afgehandeld
 3. Geschil indienen bij geschillencommissie; binnen 6 weken afgehandeld
 4. Naar de civiele rechter stappen

Stap 1
Indienen klacht

Na het indienen van uw klacht, nemen wij binnen 2 weken contact met u op voor aanvullende informatie. Binnen 6 weken mag u op een definitief antwoord rekenen.

Liever niet digitaal? U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij Stichting PAWW.

 • Stichting PAWW
  Postbus 1219
  3800 BE Amersfoort

In de klachtbrief staat in ieder geval:
- uw naam en adres;
- datum indiening van de klacht;
- omschrijving van de klacht.

  Stap 2
  Bezwaar tegen de afhandeling van uw klacht? Dan dient u een geschil in.

  Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Of kunt u zich niet vinden in de toepassing van het aanvullingsreglement PAWW of de statuten van SPAWW?

  Dan kunt u binnen een termijn van 6 maanden een geschil indienen bij het bestuur van de Stichting PAWW. U stuurt dan een brief naar:

  • Stichting PAWW
   t.a.v. het bestuur
   Bezuidenhoutseweg 60
   2594 AW Den Haag

  In uw brief staat in ieder geval:
  - uw naam en adres;
  - datum indiening van het geschil;
  - omschrijving van het geschil;
  - een kopie van het besluit of andere belangrijke documenten waarop uw geschil betrekking heeft.

  Het bestuur van de Stichting PAWW beslist binnen zes weken over het geschil. Als het geschil nader onderzoek nodig heeft, kan de afhandeling van het geschil langer duren.

  Stap 3
  Binnen twee maanden na de beslissing van het bestuur van de Stichting PAWW, kunt u bezwaar maken bij de Geschillencommissie van de Stichting PAWW. De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. De geschillencommissie beslist binnen 6 weken over het geschil. Als het geschil nader onderzoek nodig heeft, kan de afhandeling van het geschil langer duren. U stuurt uw brief naar:

  • Stichting PAWW
   t.a.v. Geschillencommissie Stichting PAWW
   Bezuidenhoutseweg 60
   2594 AW Den Haag

  Stap 4
  Bent u het ook niet eens met de uitspraak van de geschillencommissie? Dan kunt u zich voor een volledige toetsing van de uitspraak tot de bevoegde civiele rechter wenden.

  De klachten- en geschillenregeling staat beschreven in artikel 30 en in de bijlage Geschillenregeling van het aanvullingsreglement.

  Heeft deze informatie u geholpen?

  Cookievoorkeuren
  InstellingenIk ga akkoord