A

A
Lees voor

Heeft u een klacht?

U heeft een klacht. Dat vinden wij jammer. Dat betekent dat onze dienstverlening voor u niet op maat is. Uw klacht nemen wij serieus. Via onderstaand formulier kunt u uw klacht indienen.

Na het indienen van uw klacht, nemen wij binnen 2 weken contact met u op voor aanvullende informatie. Binnen 6 weken mag u op een definitief antwoord rekenen.

Liever niet digitaal? Dien uw klacht schriftelijk in bij Stichting PAWW 

 • Stichting PAWW
  Postbus 1219
  3800 BE Amersfoort

Bezwaar tegen de afhandeling van uw klacht?

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Of kunt u zich niet vinden in de toepassing van het aanvullingsreglement PAWW of de statuten van SPAWW?

Dan kunt u een geschil indienen bij het bestuur van de Stichting PAWW. U stuurt dan een brief naar:

 • Stichting PAWW
  t.a.v. het bestuur
  Bezuidenhoutseweg 60
  2594 AW Den Haag

In uw brief staat in ieder geval:
- uw naam en adres;
- datum indiening van het geschil;
- omschrijving van het geschil;
- een kopie van het besluit of andere belangrijke documenten waarop uw geschil betrekking heeft.

Het bestuur van de Stichting PAWW beslist binnen zes weken over het geschil. Als het geschil nader onderzoek nodig heeft, kan de afhandeling van het geschil langer duren.

Binnen twee maanden na de beslissing van het bestuur, kunt u bezwaar maken bij de geschillencommissie van de Stichting PAWW. De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Bent u het ook niet eens met de uitspraak van de geschillencommissie? Dan kunt u zich voor een volledige toetsing van de uitspraak tot de bevoegde civiele rechter wenden.

Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord