A

A
Lees voor

Heeft u een klacht?

U heeft een klacht. Dat vinden wij jammer. Dat betekent dat onze dienstverlening voor u niet op maat is. Uw klacht nemen wij serieus. Uiterlijk binnen 6 weken mag u op een antwoord rekenen.

Wat moet u doen?

Via ons contactformulier maakt u uw klacht bekend.

  • Het onderwerp begint u met ‘KLACHT’.
  • In de toelichting neemt u de volgende informatie op:
  • Of u werkgever of werknemer bent?
  • Waar uw klacht over gaat en wat voor u het gevolg is van de oorzaak van uw klacht
  • Wat u tot nu toe gedaan heeft om uw klacht op te lossen?
  • Hoe zijn wij tot nu toe met uw vraag of aanleiding voor uw klacht omgegaan?

Na het indienen van uw klacht, nemen wij binnen twee weken contact met u op voor aanvullende informatie. Binnen 6 weken mag u op een definitief antwoord rekenen. Tegen onze afwikkeling van uw klacht kunt u vervolgens bezwaar aantekenen. Uw bezwaar handelt onze geschillencommissie af. Zij komt eens per maand bijeen en reageert ook binnen een maand. Let op, de geschillencommissie neemt uw bezwaren in behandeling, nadat u de klachtenprocedure hebt doorlopen. Zij is te bereiken via ons postadres.

De geschillencommissie ontvangt graag uw gemotiveerde bezwaar, voorzien van alle stukken die u eerder in de klachtenprocedure heeft ingediend en heeft ontvangen van Stichting PAWW.

U richt het geschil aan “De Geschillencommissie SPAWW, Bezuidenhoutseweg 60, 2594AW ’s-Gravenhage.

Heeft deze informatie u geholpen?