A

A
Lees voor

Service voor administratiekantoren

In de afgelopen periode hebben wij veel vragen en opmerkingen ontvangen van administratiekantoren over onze dienstverlening. Graag reageren wij kort op de veelgenoemde punten.

Geen uniformiteit werkingssfeer

Binnen de gestelde kaders van SZW nemen sociale partners per CAO besluiten over de weringssfeer, waaronder over welke functies wel en niet onder de PAWW vallen. Dit heeft als bijkomend gevolg dat administratiekantoren vaak werkgever moeten nagaan welke werknemers al dan niet onder de regeling vallen. Dat levert extra werk op. SPAWW kan hier zelf niets aan veranderen. SPAWW heeft wel een signaleerfunctie. Deze ervaring wordt dan ook meegenomen bij de evaluatie van de regeling later dit jaar.

Geen uniforme registratieprocedure

Door uitdagingen bij het realiseren van goede werkgeversbestanden voor verzamel-cao’s is tussentijds de registratieprocedure noodgedwongen aangepast. Hierdoor zijn dubbelingen in registraties ontstaan. Momenteel wordt de registratieprocedure weer uniform gemaakt en werken wij hard om dubbele registraties te herstellen.

Zelfstandigen zonder personeel

Ook werkgevers zonder personeel dienen zich te registreren en een zogenaamde nulaangifte te doen. Omdat SPAWW geen mogelijkheden heeft om na te gaan of een werkgever wel of geen werknemers heeft, is deze procedure helaas noodzakelijk. De procedure voor deze groep is inmiddels wel een flink stuk eenvoudiger gemaakt. Zie ook Werkgever zonder personeel.

Verbeteren bereikbaarheid

De snelle groei van de afgelopen periode (van 0 naar 55.000 werkgevers) heeft geleid tot vertragingen bij de afhandeling van vragen en verzoeken van onder meer administratiekantoren. Inmiddels wordt hard gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de service. De nieuwe site is daarin een belangrijke stap. Vanaf 1 maart is ook een werkgeverstelefoon algemeen beschikbaar.

Verbeteren administratieve processen

Dit jaar zullen wij onze administratieve processen verder gaan stroomlijnen. Zo worden onder meer stapsgewijs verbeteringen in het werkgeversportaal doorgevoerd. De ontwikkeling van de dienstverlening zal uiteindelijk leiden tot een samenwerking waarbij de werkgever of zijn administratiekantoor nagenoeg geen handelingen hoeft te verrichten om de aangifte voor de PAWW in te dienen.

We houden u op de hoogte via onze nieuwsbrieven en deze website.

Naar:

Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord