A

A
Lees voor

Solliciteren en weer werken

Wat vertelt u over uw oud-WGA-uitkering?
Heeft u een sollicitatie? Dan hoeft u een werkgever niet te vertellen dat u een WGA-uitkering heeft ontvangen. Het kan wel. Een voordeel om het wel te vertellen is dat er financiële voordelen zijn voor de werkgever als hij u aanneemt. Hiermee zijn de financiële risico’s voor hem kleiner. Uw arbeidsdeskundige kan u helpen bij de keuze of u het wel of niet wil vertellen.

Weer werken

Bent u aangenomen? Dan moet u volgens de wet na 2 maanden wel vertellen dat voor u de no-riskpolis geldt, maar alleen als de werkgever daarom vraagt. U hoeft niet te vertellen welke ziekte en welke uitkering u heeft (gehad).

Voordelen voor werkgevers

Voor werkgevers zijn er interessante regelingen om mensen met een PAWW-uitkering in dienst te nemen of houden. Het is goed dat ook u weet wat er mogelijk is. Want misschien levert dit uw werkgever en u voordeel op. U kunt een werkgever hier bijvoorbeeld op wijzen tijdens uw sollicitatie.

Begeleiding door re-integratiebedrijf
Als u in aanmerking komt voor een re-integratietraject, dan kunt u samen met een arbeidsdeskundige van UWV een re-integratiebedrijf kiezen waarmee SPAWW een overeenkomst heeft gesloten. Samen met de re-integratiedeskundige van dit bedrijf stelt u een plan op hoe u weer werk gaat vinden. Als wij uw plan goedkeuren, dan kunt u daar meteen mee beginnen. SPAWW betaalt de kosten van het re-integratiebedrijf. U kunt geen re-integratiebedrijf kiezen waarmee wij geen overeenkomst hebben gesloten.

Solliciteren en weer werken
Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord