A

A
Lees voor

Werknemersvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Hieronder vindt u alvast een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een andere vraag? Bekijk alle gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Als mijn werkgever niet wil deelnemen aan de PAWW-regeling, kan dan ik als individuele medewerker wel meedoen?

Voorwaarde voor deelname aan de PAWW-regeling is dat uw werkgever deelneemt aan een verzamel-cao.  Als de werkgever niet meedoet kunnen ook de werknemers niet deelnemen aan PAWW-regeling.

Als ik mijn PAWW-uitkering tijdelijk onderbreek, kan ik deze dan ook weer voortzetten?

De PAWW-uitkering kan in bepaalde situaties na een beëindiging weer worden voortgezet (herleven), dit is beschreven in artikel 9 van het Aanvullingsreglement PAWW.
Het volledige Aanvullingsreglement staat op https://spaww.nl/werkgevers/documenten/q:aanvullingsreglement/.

Als ik van baan wissel, bouw ik dan nog steeds PAWW-rechten op?

Dit is afhankelijk of uw toekomstige werkgever is aangesloten bij Stichting PAWW.

Behoud ik mijn PAWW-uitkering als ik naar het buitenland verhuis?

Als u een PAWW-uitkering ontvangt en naar het buitenland verhuist stopt uw uitkering. Meer informatie vindt u in het PAWW-aanvullingsreglement.

Ben ik verzekerd voor de sociale verzekeringswetten?

Op grond van de PAWW-uitkering bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Binnenkort word ik werkloos. Is de PAWW-regeling op mij van toepassing?

De PAWW-regeling kan in uw situatie van toepassing zijn.
Een van de voorwaarden is dat uw werkgever deelneemt aan de PAWW-regeling op het moment dat u werkloos wordt.

Door wie wordt de PAWW-uitkering uitbetaald?

Stichting PAWW betaalt de aanvullingsuitkering.

Een werknemer wordt per de eerste van de maand ontslagen. Valt deze werknemer onder de PAWW-regeling als de verzamel-cao vanaf diezelfde dag ingaat?

Om recht te hebben op een PAWW-uitkering moet een medewerker in dienst zijn van de betreffende werkgever op het moment dat de PAWW-regeling van kracht is.
Voorbeeld 1: de werknemer wordt met ingang van 1 juli ontslagen. Zijn dienstverband loopt dus op 30 juni 23.59 uur af. De verzamel-cao voor de PAWW-regeling gaat op 1 juli om 00.00 uur in. De werknemer werkt niet meer voor de werkgever op het moment dat de verzamel-cao van kracht is. Hij heeft geen recht op de PAWW-uitkering.
Voorbeeld 2: de werknemer wordt per 2 juli ontslagen. Omdat hij op 1 juli nog wel een dienstverband heeft, komt hij wel in aanmerking voor de PAWW-regeling. Op het moment dat het dienstverband eindigt is de verzamel-cao al van kracht. Over die ene dag wordt nog wel de PAWW-bijdrage ingehouden op zijn loon.


Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord