A

A
Lees voor

Wat is de PAWW-regeling?

De regeling is in het leven geroepen om een eerdere versobering op de WW en loongerelateerde WGA te compenseren. Vroeger kregen werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten langer een uitkering dan nu.

In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd konden worden in de Private Aanvulling WW en WIA, kortweg PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Niet alleen de oudere, maar ook de jongere werknemers profiteren van de reparatie.

Lees voor

Hoe werkt het?

Als werkgever moet u de PAWW zelf regelen voor uw werknemers. Dit doet u in uw arbeidsvoorwaarden of cao. U kunt ook meedoen in een verzamel-cao.

De cao-tafels leggen de PAWW-afspraken vast in de cao. Valt u als werkgever onder de cao PAWW, dan houdt u de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van uw werknemers. De bijdrage gaat in het landelijke PAWW-fonds. De financiering van de PAWW-uitkeringen is gebaseerd op een omslagstelsel. Dit betekent dat de werknemers de lasten dragen van de uitkeringen van dit moment.

Veelgestelde vragenLees voor

Rechts vindt u de top 5 van meestgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Welke werknemers vallen niet onder de werkingssfeer van de cao Levensmiddelenbedrijf?

Voor de werkingssfeer van de CAO Levensmiddelenbedrijf geldt dat de volgende werknemers uitgezonderd zijn:
oproepkrachten (iedereen zonder vaste arbeidsomvang), stagiaires, vakantiewerkers, piekarbeiders en de DGA.

Erbijbaners met een vaste arbeidsomvang zijn geen oproepkrachten. Erbijbaners zonder vaste arbeidsomvang zijn wel oproepkrachten.

Waar vind ik het openstaand saldo

Het openstaand saldo vindt u in het werkgeversportaal. Log in en ga in het portaal naar:
Mijn Dossier/Openstaand saldo. Hier staat de lijst van de openstaande posten.

Hoe meld ik de boven-cao-medewerkers aan?

Om de boven-cao-medewerkers deel te laten nemen aan de PAWW-regeling dient u een aanmelding in. U levert een nieuwe PAWW- deelnameovereenkomst aan en vult de gegevensset (excelbestand) in. Deze overeenkomst vindt u op www.spaww.nl onder 'CAO-partijen/Verzamel-cao's'. U ondertekent dit samen met uw vakbond(en) en stuurt het naar verzamelcao@spaww.nl

Bewijs van Einde deelname ontvangen. Wat betekent dit?

U valt niet (langer) onder de werkingssfeer cao PAWW-deelname. U kunt nog wel inloggen in het portaal om zaken af te handelen. Denk hierbij aan:

  • Saldo bekijken
  • Betaling regelen
  • Correctie doorvoeren

Heeft u toch nog vragen? Stuur ons een bericht of neem contact op via onze werkgeverstelefoon 088 230 2331.

Heb ik een verwerkingsovereenkomst nodig om de aangifte voor de PAWW te verzorgen?

Bij het proces van de periodieke PAWW-aangifte wordt geen informatie verstrekt over werknemers. Een verwerkingsovereenkomst voor het verzorgen van de aangifte voor de PAWW is niet nodig.

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord