A

A
Lees voor

Wat is de PAWW-regeling?

De regeling is in het leven geroepen om een eerdere versobering op de WW en loongerelateerde WGA te compenseren. Vroeger kregen werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten langer een uitkering dan nu.

In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd kon worden in de Private Aanvulling WW en WIA, kortweg PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Niet alleen de oudere, maar ook de jongere werknemers profiteren van de reparatie.

Lees voor

Hoe werkt het?

Als werkgever moet u de PAWW zelf regelen voor uw werknemers. Dit doet u in uw arbeidsvoorwaarden of cao. U kunt ook meedoen in een verzamel-cao.

De cao-tafels leggen de PAWW-afspraken vast in de cao. Valt u als werkgever onder de cao PAWW, dan houdt u de PAWW-bijdrage in op het loon van uw werknemers. De bijdrage gaat in het landelijke PAWW-fonds. De financiering van de PAWW-uitkeringen is gebaseerd op een omslagstelsel. Dit betekent dat de werknemers de lasten dragen van de uitkeringen van dit moment.

Veelgestelde vragenLees voor

Rechts vindt u de top 5 van meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik mijn nota’s?

Nadat uw aangifte is ingediend, wordt een nota aangemaakt in uw persoonlijke online omgeving. Zodra de nota klaarstaat, ontvangt u een bericht op het e-mailadres dat bij de bedrijfsgegevens staat. De nota vindt u onder ‘Mijn dossier/Berichten'.

Kan ik meerdere accounts aanmaken met hetzelfde e-mailadres?

Nee, dat kan niet. U maakt per bedrijf/loonheffingsnummer één PAWW-account aan. Dit account is gekoppeld aan een uniek e-mailadres. Tijdens deze registratie heeft u de mogelijkheid om één van de accounts tevens als administratiekantoor te registreren.

Hoe kan ik een ambtshalve vaststelling corrigeren?

Om een ambtshalve vastgestelde aangifte te corrigeren moet u een correctie-aangifte indienen. 
1. Ga in het portaal naar 'Mijn Dossier/Aangiftes'. 
2. Klik op 'Nog in te dienen aangiftes' 
3. Klik daarna op 'Archief' om eerder ingediende aangiftes te raadplegen. 
4. Open de aangifte die u wil corrigeren en klik onderaan op 'Aangifte corrigeren'. De aangifte die u eerder heeft gedaan wordt (volledig) gecrediteerd. Een correctie-aangifte wordt klaargezet. 
5. Vervolgens doet u opnieuw aangifte over de betreffende periode. U hoeft daarbij niet zelf het verschil te berekenen. 

De aangifte is terug te vinden in het portaal onder 'Mijn Dossier/Aangiften'. Klik op 'Archief' om eerder ingediende aangiftes te raadplegen.

Hoe wijzig ik een maandelijkse aangifte in een vierwekelijkse aangifte, of andersom?

Om het aangiftetijdvak om te zetten naar maandelijks of vierwekelijks gaat u in uw persoonlijke online omgeving naar ‘Mijn Dossier/Bedrijfsgegevens’. Hier kiest u voor een aangiftetijdvak (maandelijks of vierwekelijks).

Is de PAWW een verplichte regeling?

De regeling geldt voor alle werkgevers en medewerkers die zijn verbonden aan een verzamel-cao waarin de PAWW-regeling is opgenomen.


Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord