A

A
Lees voor

Wat is de PAWW-regeling?

De regeling is in het leven geroepen om een eerdere versobering op de WW en loongerelateerde WGA te compenseren. Vroeger kregen werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten langer een uitkering dan nu.

In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd konden worden in de Private Aanvulling WW en WIA, kortweg PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Niet alleen de oudere, maar ook de jongere werknemers profiteren van de reparatie.

Lees voor

Hoe werkt het?

Als werkgever moet u de PAWW zelf regelen voor uw werknemers. Dit doet u in uw arbeidsvoorwaarden of cao. U kunt ook meedoen in een verzamel-cao.

De cao-tafels leggen de PAWW-afspraken vast in de cao. Valt u als werkgever onder de cao PAWW, dan houdt u de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van uw werknemers. De bijdrage gaat in het landelijke PAWW-fonds. De financiering van de PAWW-uitkeringen is gebaseerd op een omslagstelsel. Dit betekent dat de werknemers de lasten dragen van de uitkeringen van dit moment.

Veelgestelde vragenLees voor

Rechts vindt u de top 5 van meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Heb ik een verwerkingsovereenkomst nodig om de aangifte voor de PAWW te verzorgen?

Bij het proces van de periodieke PAWW-aangifte wordt geen informatie verstrekt over werknemers. Een verwerkingsovereenkomst voor het verzorgen van de aangifte voor de PAWW is niet nodig.

Hoe berekent de werkgever de PAWW-bijdrage over een gedeelte van een periode?

Het is mogelijk dat u de PAWW-bijdrage over een deel van de aangifteperiode moet berekenen. Bijvoorbeeld wanneer het Aanvullingsreglement in de loop van de periode begint. In dat geval doorloopt u de volgende stappen:

1. Bepaal het aantal werkdagen waarover de bijdrage verschuldigd is (= het aantal loontijdvakdagen vanaf de ingangsdatum van het reglement binnen de aangifteperiode).

2. Bepaal het totaal van de loontijdvakdagen binnen de aangifteperiode.

3. Deel het aantal werkdagen waarover de bijdrage is verschuldigd door het totaal van de werkdagen. De uitkomst hiervan is de ‘omrekenfactor’.

4. Vermenigvuldig het premieloon over de volledige periode met de ‘omrekenfactor’. De uitkomst hiervan is het premieloon dat u opgeeft in het PAWW-portaal.

5. Vermenigvuldig het aangiftebedrag over de volledige periode met de ‘omrekenfactor’. De uitkomst hiervan is het aangiftebedrag. Dit geeft u op in het PAWW-portaal.

Let op! bij 'Aantal werknemers' geeft u het aantal werknemers op waarop de aangifte betrekking heeft. Daarop past u de vermenigvuldigingsfactor niet toe.

Op https://spaww.nl/werkgevers/documenten/q:rekenregels/ staat in het document 'Rekenregels' een toelichting op de pro rata-vaststelling. Hier vindt u ook voorbeelden daarvan.

Hoe kan ik aangifte en betaling per kwartaal doen?

In het portaal kiest u voor het aangiftevak (maandelijks of vierwekelijks). Daarnaast geeft u aan hoeveel werknemers u in dienst heeft. Als u 25 of minder werknemers in dienst heeft komt de optie kwartaalaangifte beschikbaar.

Hoe kan ik als administratiekantoor gegevens verwerken voor een of meer van mijn klanten?

Administratiekantoren kunnen zich registreren op het PAWW-portaal.
De werkgever machtigt het administratiekantoor om zijn gegevens te verwerken.
Dit kan via zijn eigen PAWW-portaal.
Het administratiekantoor ontvangt een machtigingscode van de klant.
Hiermee kan het administratiekantoor de gegevens voor de werkgever verwerken.

Hoe kan ik de te veel betaalde bijdrage laten terugstorten?

Indien het teveel betaalde bedrag minder dan EUR 5,00 bedraagt, kunt u dit verrekenen met de eerstvolgende nota.

Indien het teveel betaalde bedrag EUR 5,00 of meer bedraagt, kunt u Stichting PAWW via het contactformulier om terugbetaling verzoeken. Wij verzoeken u daarbij de volgende gegevens te vermelden:

- Bedrijfsnaam

- Loonheffingsnummer

- Tijdvak waarop de betaling betrekking heeft

- Bedrag dat (te veel) is verstrekt

- IBAN voor terugbetaling 


Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord