A

A
Lees voor

Wat is de PAWW-regeling?

De regeling is in het leven geroepen om een eerdere versobering op de WW en loongerelateerde WGA te compenseren. Vroeger kregen werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten langer een uitkering dan nu.

In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd konden worden in de Private Aanvulling WW en WIA, kortweg PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Niet alleen de oudere, maar ook de jongere werknemers profiteren van de reparatie.

Lees voor

Hoe werkt het?

Als werkgever moet u de PAWW zelf regelen voor uw werknemers. Dit doet u in uw arbeidsvoorwaarden of cao. U kunt ook meedoen in een verzamel-cao.

De cao-tafels leggen de PAWW-afspraken vast in de cao. Valt u als werkgever onder de cao PAWW, dan houdt u de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van uw werknemers. De bijdrage gaat in het landelijke PAWW-fonds. De financiering van de PAWW-uitkeringen is gebaseerd op een omslagstelsel. Dit betekent dat de werknemers de lasten dragen van de uitkeringen van dit moment.

Veelgestelde vragenLees voor

Rechts vindt u de top 5 van meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik het openstaand saldo

Het openstaand saldo vindt u in het werkgeversportaal. Log in en ga in het portaal naar:
Mijn Dossier/Openstaand saldo. Hier staat de lijst van de openstaande posten.

Hoe meld ik de boven-cao-medewerkers aan?

Om de boven-cao-medewerkers deel te laten nemen aan de PAWW-regeling dient u een aanmelding in. U levert een nieuwe PAWW- deelnameovereenkomst aan en vult de gegevensset (excelbestand) in. Deze overeenkomst vindt u op www.spaww.nl onder 'CAO-partijen/Verzamel-cao's'. U ondertekent dit samen met uw vakbond(en) en stuurt het naar verzamelcao@spaww.nl

Bewijs van Einde deelname ontvangen. Wat betekent dit?

U valt niet (langer) onder de werkingssfeer cao PAWW-deelname. U kunt nog wel inloggen in het portaal om zaken af te handelen. Denk hierbij aan:

  • Saldo bekijken
  • Betaling regelen
  • Correctie doorvoeren

Heeft u toch nog vragen? Stuur ons een bericht of neem contact op via onze werkgeverstelefoon 088 230 2331.

Heb ik een verwerkingsovereenkomst nodig om de aangifte voor de PAWW te verzorgen?

Bij het proces van de periodieke PAWW-aangifte wordt geen informatie verstrekt over werknemers. Een verwerkingsovereenkomst voor het verzorgen van de aangifte voor de PAWW is niet nodig.

Hoe berekent de werkgever de PAWW-bijdrage over een gedeelte van een periode?

Het is mogelijk dat u de PAWW-bijdrage over een deel van de aangifteperiode moet berekenen. Bijvoorbeeld wanneer het Aanvullingsreglement in de loop van de periode begint. In dat geval doorloopt u de volgende stappen:

1. Bepaal het aantal werkdagen waarover de bijdrage verschuldigd is (= het aantal loontijdvakdagen vanaf de ingangsdatum van het reglement binnen de aangifteperiode).

2. Bepaal het totaal van de loontijdvakdagen binnen de aangifteperiode.

3. Deel het aantal werkdagen waarover de bijdrage is verschuldigd door het totaal van de werkdagen. De uitkomst hiervan is de ‘omrekenfactor’.

4. Vermenigvuldig het premieloon over de volledige periode met de ‘omrekenfactor’. De uitkomst hiervan is het premieloon dat u opgeeft in het PAWW-portaal.

5. Vermenigvuldig het aangiftebedrag over de volledige periode met de ‘omrekenfactor’. De uitkomst hiervan is het aangiftebedrag. Dit geeft u op in het PAWW-portaal.

Let op! bij 'Aantal werknemers' geeft u het aantal werknemers op waarop de aangifte betrekking heeft. Daarop past u de vermenigvuldigingsfactor niet toe.

Op https://spaww.nl/werkgevers/documenten/q:rekenregels/ staat in het document 'Rekenregels' een toelichting op de pro rata-vaststelling. Hier vindt u ook voorbeelden daarvan.

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord