A

A
Lees voor

Werkgeversvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Hieronder vindt u alvast een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een andere vraag? Bekijk alle gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Waar vind ik mijn nota’s?

Nadat uw aangifte is ingediend, wordt een nota aangemaakt in uw persoonlijke online omgeving. Zodra de nota klaarstaat, ontvangt u een bericht op het e-mailadres dat bij de bedrijfsgegevens staat. De nota vindt u onder ‘Mijn dossier/Berichten'.

Kan ik meerdere accounts aanmaken met hetzelfde e-mailadres?

Nee, dat kan niet. U maakt per bedrijf/loonheffingsnummer één PAWW-account aan. Dit account is gekoppeld aan een uniek e-mailadres. Tijdens deze registratie heeft u de mogelijkheid om één van de accounts tevens als administratiekantoor te registreren.

Hoe kan ik een ambtshalve vaststelling corrigeren?

Om een ambtshalve vastgestelde aangifte te corrigeren dient u een correctie-aangifte in:

  1. Ga in uw persoonlijke online omgeving naar 'Mijn Dossier/Aangiften'.
  2. Klik op 'Nog in te dienen aangiftes'
  3. Daarna op 'Historie' om eerder ingediende aangiftes te bekijken. (De aangifte die u eerder heeft gedaan wordt (volledig) gecrediteerd. Een correctie-aangifte wordt klaargezet).
  4. Vervolgens doet u opnieuw aangifte over de betreffende periode. U hoeft daarbij niet zelf het verschil te berekenen.

U kunt een aangifte corrigeren tot en met de eerste maand na afloop van het kalenderjaar.

Hoe wijzig ik een maandelijkse aangifte in een vierwekelijkse aangifte, of andersom?

Om het aangiftetijdvak om te zetten naar maandelijks of vierwekelijks gaat u in uw persoonlijke online omgeving naar ‘Mijn Dossier/Bedrijfsgegevens’. Hier kiest u voor een aangiftetijdvak (maandelijks of vierwekelijks).

Is de PAWW een verplichte regeling?

Ja, als u zich als werkgever of sector heeft aangemeld bij Stichting PAWW. De PAWW geldt voor álle werknemers en werkgevers die gebonden zijn aan een verzamel-cao waarin de PAWW is opgenomen.

Ik heb geen personeel (meer) in dienst, moet ik mijn bedrijf toch registreren?

Stichting PAWW stuurt een welkomstbericht naar werkgevers die horen bij de betreffende sector op basis van gegevens zoals die zijn doorgegeven via de werkgeversorganisatie. Registreert u zich alstublieft in het PAWW-portaal. Als er een aangifte klaarstaat over de periode dat u geen personeel (meer) in dienst had, doet u hiervoor een nul-aangifte. Nadat u de aangifte(s) heeft ingediend beëindigt u de cao-deelname in het PAWW-portaal. Als reden selecteert u de vrijstellingsgrond. 

Als ik weer werknemers in dienst krijg, moet ik dan over de achterliggende periodes ook aangifte doen?

Wanneer u als werkgever (weer) werknemers in dienst krijgt die onder de werkingssfeer vallen, dan bent u verplicht om aangiftes en afdracht te doen. Dit moet ook (met terugwerkende kracht) over de achterliggende periodes.

Wat is een bewijs van deelname?

Bewijs van deelname is een bevestiging dat u als werkgever deelneemt aan de PAWW-regeling met daarin vermeld de ingangsdatum.


Heeft deze informatie u geholpen?