A

A
Lees voor

Werkgeversvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Hieronder vindt u alvast een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een andere vraag? Bekijk alle gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Heb ik een verwerkingsovereenkomst nodig om de aangifte voor de PAWW te verzorgen?

Bij het proces van de periodieke PAWW-aangifte wordt geen informatie verstrekt over werknemers. Een verwerkingsovereenkomst voor het verzorgen van de aangifte voor de PAWW is niet nodig.

Hoe berekent de werkgever de PAWW-bijdrage over een gedeelte van een periode?

Het is mogelijk dat u de PAWW-bijdrage over een deel van de aangifteperiode moet berekenen. Bijvoorbeeld wanneer het Aanvullingsreglement in de loop van de periode begint. In dat geval doorloopt u de volgende stappen:

1. Bepaal het aantal werkdagen waarover de bijdrage verschuldigd is (= het aantal loontijdvakdagen vanaf de ingangsdatum van het reglement binnen de aangifteperiode).

2. Bepaal het totaal van de loontijdvakdagen binnen de aangifteperiode.

3. Deel het aantal werkdagen waarover de bijdrage is verschuldigd door het totaal van de werkdagen. De uitkomst hiervan is de ‘omrekenfactor’.

4. Vermenigvuldig het premieloon over de volledige periode met de ‘omrekenfactor’. De uitkomst hiervan is het premieloon dat u opgeeft in het PAWW-portaal.

5. Vermenigvuldig het aangiftebedrag over de volledige periode met de ‘omrekenfactor’. De uitkomst hiervan is het aangiftebedrag. Dit geeft u op in het PAWW-portaal.

Let op! bij 'Aantal werknemers' geeft u het aantal werknemers op waarop de aangifte betrekking heeft. Daarop past u de vermenigvuldigingsfactor niet toe.

Op https://spaww.nl/werkgevers/documenten/q:rekenregels/ staat in het document 'Rekenregels' een toelichting op de pro rata-vaststelling. Hier vindt u ook voorbeelden daarvan.

Hoe kan ik aangifte en betaling per kwartaal doen?

In het portaal kiest u voor het aangiftevak (maandelijks of vierwekelijks). Daarnaast geeft u aan hoeveel werknemers u in dienst heeft. Als u 25 of minder werknemers in dienst heeft komt de optie kwartaalaangifte beschikbaar.

Hoe kan ik als administratiekantoor gegevens verwerken voor een of meer van mijn klanten?

Administratiekantoren kunnen zich registreren op het PAWW-portaal.
De werkgever machtigt het administratiekantoor om zijn gegevens te verwerken.
Dit kan via zijn eigen PAWW-portaal.
Het administratiekantoor ontvangt een machtigingscode van de klant.
Hiermee kan het administratiekantoor de gegevens voor de werkgever verwerken.

Hoe kan ik de te veel betaalde bijdrage laten terugstorten?

Indien het teveel betaalde bedrag minder dan EUR 5,00 bedraagt, kunt u dit verrekenen met de eerstvolgende nota.

Indien het teveel betaalde bedrag EUR 5,00 of meer bedraagt, kunt u Stichting PAWW via het contactformulier om terugbetaling verzoeken. Wij verzoeken u daarbij de volgende gegevens te vermelden:

- Bedrijfsnaam

- Loonheffingsnummer

- Tijdvak waarop de betaling betrekking heeft

- Bedrag dat (te veel) is verstrekt

- IBAN voor terugbetaling 

Hoe kan ik een administratiekantoor machtigen?

Als u de registratie van uw bedrijfsgegevens heeft afgerond, machtigt u een administratiekantoor als volgt (u moet hiervoor ingelogd zijn): 1) Kies op het welkomstscherm ‘Mijn Dossier’
2) Kies ‘Machtigingen verstrekken’
3) Kies ‘Machtig administratiekantoor’
4) Zoek in de lijst het administratiekantoor dat u wilt machtigen. Staat uw administratiekantoor niet in de lijst?
Neem dan contact op met uw administratiekantoor, het administratiekantoor heeft zich mogelijk nog niet geregistreerd.
5) Selecteer het administratiekantoor en kies ‘Indienen’.
Er wordt een e-mail gestuurd naar het e-mailadres van uw bedrijf met de machtigingscode.
6) Deel de e-mail / ontvangen code met uw administratiekantoor

Het administratiekantoor activeert de code in haar eigen account.
Daarna ziet u (in het scherm ‘Machtigingen verstrekken’) de status gewijzigd in ‘Geverifieerd’.
Het administratiekantoor kan alle handelingen in het portaal namens u uitvoeren.

Hoe kan ik een extra contactpersoon toevoegen?

In het portaal kunt u via 'Mijn Dossier' de optie 'Contactpersonen' kiezen en daar ‘Contactpersoon toevoegen’. De contactpersoon ontvangt dan per e-mail een uitnodiging waarmee het e-mailadres kan worden geactiveerd.

Hoe kan ik mijn cao-deelname wijzigen?

Om uw cao-deelname te wijzigen gaat u in het portaal naar 'Mijn Dossier/cao-deelnames'. Let op! als u aangifte(s) over deze periode(s) ontvangt, doet u hiervoor eerst een nulaangifte(s) voordat u de cao-deelname beëindigt. Vervolgens voegt u de juiste cao-deelname toe.


Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord