A

A
Lees voor

Aanmeldprocedure en doorlooptijd

Wilt u uw sector of bedrijf aanmelden voor de PAWW-regeling? Hou dan rekening met een bepaalde aanlooptijd, want:

  • de decentrale cao-partijen moeten zich verenigen in een verzamel-cao; en
  • er bestaat vervolgens een logistieke doorlooptijd om de cao’s te verzamelen en te laten ondertekenen; en
  • de verzamel-cao moet verbindend worden verklaard door het Ministerie van SZW.  

Uw aanmelding doorloopt de volgende stappen:

  1. Meld uw verzamel-cao aan bij SPAWW.
  2. Wij dienen uw verzoek in bij SZW. Verwerking hiervan duurt ongeveer 6 weken.
  3. SZW toetst uw aanmelding en verzorgt een tervisielegging. Duur: 3 tot 10 weken.
  4. Hierna volgt een besluit tot algemeen verbindendverklaring (avv). Duur: 1 tot 2 weken.
  5. De regeling gaat in 6 weken na de avv.

Het kan 5 tot 6 maanden duren voordat u vervolgens meedoet aan de regeling.

Is de verzamel-cao verbindend verklaard? Dan nemen alle in de verzamel-cao aangesloten werkgevers en werknemers vanaf de ingangsdatum deel aan de regeling.

Account voor werkgevers

Al voordat de regeling voor u ingaat, kunnen werkgevers een account aanmaken op deze website. Wij nodigen alle aangesloten werkgevers hiervoor schriftelijk uit.

Werkgevers kunnen maandelijks aangifte doen van hun bijdragen aan de PAWW-regeling. De ingangsdatum van de verzamel-cao is bepalend voor de start van het eerste aangiftetijdvak. Hiervoor ontvangen de werkgevers een herinnering.

Op tijd betalen

Werkgevers moeten de bijdragen betalen voor het einde van een aangiftetijdvak. Bedrijven die zich op het moment van de AVV-datum nog niet zelf hebben aangemeld (en die daarom nog geen account hebben), krijgen alsnog een uitnodiging voor registratie en het aanmaken van een account.

Links

Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord