A

A
Lees voor

Informatie over aanmelding

Procedure en doorlooptijd van uw aanmelding

Wilt u uw sector of bedrijf aanmelden voor de PAWW-regeling?  Hou dan rekening met een bepaalde aanlooptijd, want:

  • de decentrale cao-partijen moeten zich verenigen in een verzamel-cao; en
  • er bestaat vervolgens een logistieke doorlooptijd om de cao’s te verzamelen en te laten ondertekenen; en
  • de verzamel-cao moet verbindend worden verklaard door het Ministerie van SZW.  

Uw aanmelding doorloopt de volgende stappen:

  1. Meld uw verzamel-cao aan bij SPAWW vóór 15 maart of 15 juni. Dit zijn onze instapmomenten. Bekijk alle instapmomenten van 2020
  2. Wij dienen uw verzoek in bij SZW. Verwerking hiervan duurt ongeveer 6 weken.
  3. SZW toetst uw aanmelding en verzorgt een tervisielegging. Duur: 3 tot 10 weken.
  4. Hierna volgt een besluit tot algemeen verbindendverklaring (avv). Duur: 1 tot 2 weken.
  5. De regeling gaat in 6 weken na de avv.

Het kan 5 tot 6 maanden duren voordat u vervolgens meedoet aan de regeling.

Is de verzamel-cao verbindend verklaard? Dan nemen alle in de verzamel-cao aangesloten werkgevers en werknemers vanaf de ingangsdatum deel aan de regeling.

Instapmomenten

Stichting PAWW heeft samen met sociale partners het volgende instapmoment bepaald op 15 januari 2020. Bij aanmelding op die datum ziet de planning er als volgt uit:

StapDatumActie
1tot en met 15 januari 2020Verzoek tot deelname (via www.spaww.nl)
2tot 1 februari 2020Bundeling tot verzamel-cao
3tot 15 maart 2020Indienen voor de avv
4tot 1 mei 2020Avv-procedure bij SZW
5vanaf 1 juni 2020Start reglement (rechten en plichten)


De doorlooptijd tussen stap 1 tot en met 5 kan verschillen en is afhankelijk van de verzamel-cao.
De voortgang van deze instapronde is te volgen op onze website.

Account voor werkgevers

Al voordat de regeling voor u ingaat, kunnen werkgevers een account aanmaken op deze website. Wij nodigen alle aangesloten werkgevers hiervoor schriftelijk uit.

Werkgevers kunnen maandelijks aangifte doen van hun bijdragen aan de PAWW-regeling. De ingangsdatum van de verzamel-cao is bepalend voor de start van het eerste aangiftetijdvak. Hiervoor ontvangen de werkgevers een herinnering.

Op tijd betalen

Werkgevers moeten de bijdragen betalen voor het einde van een aangiftetijdvak. Bedrijven die zich op het moment van de AVV-datum nog niet zelf hebben aangemeld (en die daarom nog geen account hebben), krijgen alsnog een uitnodiging voor registratie en het aanmaken van een account.

Links

Heeft deze informatie u geholpen?