A

A
Lees voor

Service voor consulenten

SPAWW maakt gebruik van consulenten om uitkeringsgerechtigde deelnemers te ondersteunen bij de aanvraag voor een uitkering en het invullen van de verantwoording. Deze webpagina is bedoeld als ondersteuning van de consulenten.

Instructies met behulp van Webinar

Consulenten krijgen instructies aan de hand van een webinar. Verreweg het grootste deel van de consults gaat over de aanvraagprocedure. In het webinar staan we uitgebreid stil bij de aanvraag en bij de knelpunten die daarbij op kunnen treden. Het webinar vindt plaats op 5 maart aanstaande om 16.00 uur. Aanmelden kan via het Iframe.

Vraag en antwoord

Op de servicepagina vindt u een uitgebreide lijst vragen en antwoorden. De vragen die u en uw collega’s stellen tijdens het webinar worden na afloop ook op deze pagina gepubliceerd.

Tips

De aanvraagprocedure is ook uitgewerkt een stapsgewijze instructie voor werknemers en visueel uitgewerkt in een film voor werknemers.

Let op: voor het voltooien van de aanvraag heeft een deelnemer meerdere documenten nodig. Zorg dat hij deze documenten bij zich heeft bij het consultatiegesprek.

De benodigde documenten zijn:

  • Laatste loonstrook
  • Verzekeringsbericht
  • Voorlaatste uitkeringsspecificatie WW of WGA
  • Toekenningsbericht UWV
  • Beëindigingsbericht UWV

Ondersteuning

Voor ondersteuning kunt u gebruik maken van de werknemerstelefoon (vanaf 1 april 2020). Daarnaast kunt u een contactformulier invullen of de lijst met vragen en antwoorden raadplegen. Ga naar Service en contact.

Heeft deze informatie u geholpen?