A

A
Lees voor

Werkgeversvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Hieronder vindt u alvast een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een andere vraag? Bekijk alle gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Hoe verzorg ik de aangifte in het PAWW-portaal?

Per aangifteperiode geeft u in het PAWW-portaal drie waarden op:
- het premieloon
- het aangiftebedrag
- het aantal medewerkers

Premieloon:
De grondslag voor de berekening van de bijdrage is het brutoloon (kolom 3 van de loonstaat, loon in geld) van de medewerker.
Dit is gemaximeerd op het maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen (WV) dat van toepassing is op het loontijdvak.
Het premieloon is het cumulatieve totaal van de bijdragegrondslag.

Aangiftebedrag:
Het aangiftebedrag is het premieloon vermenigvuldigd met het bijdragepercentage.
De bijdrage wordt als bruto inhouding verantwoord binnen de salarisadministratie.
Het bijdragepercentage PAWW is een landelijk geldend percentage en wordt jaarlijks in november vastgesteld.
Het bijdragepercentage PAWW is in het verleden door het bestuur van Stichting PAWW vastgesteld op 0,2% voor 2018 en 0,3% voor 2019.
Voor 2020 en 2021 is het bijdragepercentage PAWW op 0,4% vastgesteld.

Aantal medewerkers:
Dit is het aantal medewerkers waarop de aangifte betrekking heeft.

Meer informatie over (de berekening van) de PAWW-bijdrage treft u aan
in de ‘Rekenregels’ (onder Documenten).

Hoe wijzig ik het e-mailadres van de contactpersoon/gebruikersnaam? Hoe wijzig ik het emailadres om mee in te loggen?

Na het inloggen kiest u voor 'Mijn Dossier'. Onder 'Beveiliging' kiest u voor 'E-mail wijzigen'. Geef het nieuwe e-mailadres op en druk op de knop 'E-mail wijzigen en bevestigen'. Er wordt vervolgens een e-mail met bevestigingslink verzonden naar het nieuwe e-mailadres.
Zodra de eigenaar van het nieuwe e-mailadres op de link klikt, is het e-mailadres waarmee er kan worden ingelogd gewijzigd.

Hoe wijzig ik mijn bedrijfsgegevens?

In het portaal onder 'Mijn dossier/Bedrijfsgegevens' wijzigt u de gegevens van uw bedrijf.

Hoe worden de aangifteperioden voor de PAWW vastgesteld?

Stichting PAWW stelt eenmaal per jaar de aangifteperioden voor het komende jaar vast. Zij sluit daarbij aan op de aangifteperioden van de Belastingdienst. U vindt de aangiftekalender op de website.

Hoe worden werknemers geïnformeerd over de PAWW?

Informatie voor werknemers en werknemersorganisaties over de PAWW-regeling staat op spaww.nl en op de website van Stichting van de Arbeid. De werknemersorganisaties informeren hun leden. De werkgever informeert de werknemers.

Hoe wordt de hoogte van de ambtshalve vaststelling bepaald?

Als de werkgever binnen de (in de aanmaning) gestelde termijn geen aangifte indient, dan stelt Stichting PAWW de aangifte ambtshalve vast. In het geval van ambtshalve vaststelling maakt Stichting PAWW op basis van de beschikbare gegevens een schatting van het aangiftebedrag.

Hoe wordt de hoogte van de PAWW-bijdrage bepaald?

Stichting PAWW stelt ieder jaar in november het percentage van de PAWW-bijdrage vast. De hoogte van de bijdrage wordt gebaseerd op het aantal uitkeringen.

Hoe zorgt PAWW voor een gezonde balans tussen innen en uitkeren?

Stichting PAWW heeft geen winstoogmerk.
Het gaat er voornamelijk om dat Stichting PAWW haar regeling toekomstbestendig maakt.
Zo is het ook met werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken in het 'sociaal akkoord 2013'.
De PAWW-regeling is gebaseerd op een omslagstelsel; alle uitkeringen worden gefinancierd uit de inkomsten.
Hieruit betalen we ook de uitvoeringskosten.
De ondergrens mag niet negatief zijn.
Ook is er een bovengrens, die is vastgesteld op 1x de structurele jaarexploitatie.
Deze grenzen zijn vooral bedoeld om jaarlijks de PAWW-bijdrage vast te kunnen stellen.


Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord