Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Lees voor

Werkgeversvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Hieronder vindt u alvast een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een andere vraag? Bekijk alle gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Kan een werkgever deelnemen aan PAWW zonder deelname aan een reguliere arbeidsvoorwaarden-cao?

Een werkgever kan deelnemen zonder reguliere arbeidsvoorwaarden-cao. Wel moet dit in een PAWW-deelnameovereenkomst vastgelegd worden. Deze overeenkomst vindt u op www.spaww.nl onder 'CAO-partijen/Verzamel-cao's'. U ondertekent dit samen met uw vakbond(en) en stuurt het naar verzamelcao@spaww.nl .


Kan ik als werkgever deelnemen aan de PAWW-regeling door me aan te melden als 'volger van de cao'?

Bij reguliere arbeidsvoorwaarden is het mogelijk om u aan te melden als 'volger van een cao'. Bij de PAWW-regeling is dit echter uitgesloten. Wilt u met uw onderneming toch deelnemen aan de PAWW-regeling? U kunt dan via een vertegenwoordiger van uw werknemersvereniging een overeenkomst tot deelname afsluiten. Dit formulier staat op www.spaww.nl onder 'CAO-partijen/verzamel-cao's'.

Hanteert Stichting PAWW premiedifferentiatie voor de PAWW-bijdrage?

Tot 2022 geldt er een uniforme bijdrage. Deze is maximaal 0,75% over het brutoloon. In 2021 evalueert Stichting PAWW de PAWW-regeling, waaronder de bijdrage en de manier waarop de bijdrage wordt berekend.

Hoe neemt de werkgever deel aan de PAWW?

Stichting PAWW verstuurt een uitnodiging voor deelname aan de PAWW aan werkgevers. Deze uitnodiging gaat naar werkgevers die zich (nog) niet op eigen initiatief hebben gemeld nadat cao-partijen dit zijn overeengekomen. De uitnodiging verwijst naar het PAWW-portaal. Via dat portaal meldt de werkgever zich aan als deelnemer. Na aanmelding kan de werkgever periodiek de aangifte en afdracht van de bijdragen aan Stichting PAWW doen. Wel moet de betreffende verzamel-cao – waaronder de werkgever valt – eerst algemeen verbindend zijn verklaard door het ministerie van SZW.

Vanaf wanneer draagt de werkgever de PAWW-bijdrage af?

De afdracht van de bijdragen aan de PAWW start vanaf de ingangsdatum van de PAWW-regeling.

Kan ik als werkgever een deel van mijn personeel uitsluiten van de PAWW-regeling?

Alle werknemers die onder de reguliere arbeidsvoorwaarden van de cao vallen, nemen automatisch deel aan de PAWW-regeling. Het is in principe niet mogelijk (groepen) werknemers uit te sluiten.

Wanneer eindigt de deelname aan de PAWW-regeling voor de werkgever?

Na afloop van de looptijd van de verzamel-cao eindigt de deelname voor de werkgever. Het kan zijn dat de cao-partijen besluiten niet meer deel te nemen aan een nieuwe verzamel-cao. Zij moeten dit 9 maanden voordat de verzamel-cao afloopt laten weten aan Stichting PAWW.

De deelname aan de PAWW-regeling kan ook beëindigd worden door een verandering in de bedrijfssituatie. Bijvoorbeeld als de werkgever failliet gaat.

Ik ben eigenrisicodrager voor de loongerelateerde WGA. Kan ik ook deelnemen aan de PAWW-regeling?

Een werkgever die eigenrisicodrager voor de loongerelateerde WGA is kan ook deelnemen aan de PAWW-regeling. Voorwaarde is wel dat de vakbonden hiermee akkoord gaan. Een belangrijk verschil ten opzichte van uw huidige situatie is dat de werknemer de PAWW-bijdrage betaalt. U draagt deze periodiek af aan Stichting PAWW.


Heeft deze informatie u geholpen?