A

A
Lees voor

Werkgeversvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Hieronder vindt u alvast een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een andere vraag? Bekijk alle gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Zijn werkgevers verplicht de PAWW-regeling voor hun medewerkers mogelijk te maken?

Een verplichting tot deelname aan de PAWW-regeling ontstaat nadat het deelnameformulier is ondertekend en het ministerie SZW de verzamel-cao algemeen verbindend heeft verklaard.
Bent u als werkgever aangesloten bij een sector of een bedrijfstak waarvan de werkingssfeer uit de cao opgenomen is in de PAWW-regeling? Dan moet u zich bij ons aanmelden. De PAWW-regeling is dan namelijk van toepassing op uw personeel.

Hoe verzorg ik de aangifte in het PAWW-portaal?

Per aangifteperiode geeft u in het PAWW-portaal drie waarden op:
- het premieloon;
- het aangiftebedrag;
- het aantal medewerkers.

Premieloon:
De grondslag voor de berekening van de bijdrage is het brutoloon (kolom 3 van de loonstaat, loon in geld) van de medewerker.
Dit is gemaximeerd op het maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen (WV) dat van toepassing is op het loontijdvak.
Het premieloon is het cumulatieve totaal van de bijdragegrondslag.

Aangiftebedrag
Het aangiftebedrag is het premieloon vermenigvuldigd met het bijdragepercentage.
De bijdrage wordt als bruto inhouding verantwoord binnen de salarisadministratie.
Het bijdragepercentage PAWW is een landelijk geldend percentage en wordt jaarlijks in november vastgesteld.
Het bijdragepercentage PAWW is in het verleden door het bestuur van Stichting PAWW vastgesteld op 0,2% voor 2018 en 0,3% voor 2019.
Voor 2020 en 2021 is het bijdragepercentage PAWW op 0,4% vastgesteld.
Voor 2022 is het bijdragepercentage PAWW op 0,2% vastgesteld.

Aantal medewerkers:
Dit is het aantal medewerkers waarop de aangifte betrekking heeft.

Meer informatie over (de berekening van) de PAWW-bijdrage treft u aan op spaww.nl in de ‘Rekenregels’ (onder Documenten).

Wat is de bijdrage voor de werknemer?

De werknemersbijdrage PAWW is een inhouding op het brutoloon, verantwoord binnen de salarisadministratie.
Het bijdragepercentage PAWW is een landelijk geldend percentage en wordt jaarlijks in november vastgesteld.
Voor 2022 is het bijdragepercentage PAWW op 0,2% vastgesteld.

Het bijdragepercentage PAWW is in het verleden door het bestuur van de PAWW vastgesteld op 0,2% voor 2018 en op 0,3% voor 2019.
Voor 2020 en 2021 is het bijdragepercentage PAWW op 0,4% vastgesteld.


Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord