Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Lees voor

Werkgeversvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Hieronder vindt u alvast een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een andere vraag? Bekijk alle gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Er staat een einddatum op het bewijs, wat betekent dat?

De verzamel-cao waaraan u deelneemt heeft een looptijd tot 1 oktober 2022. De deelname kan eerder eindigen, bijvoorbeeld omdat uw bedrijf ophoudt te bestaan. U ontvangt dan een nieuw bewijs van deelname, waarop de einddatum en reden van afgifte staan.

Wat betekent dit bewijs van deelname voor mijn medewerkers?

Dit bewijs van deelname is de bevestiging dat u en uw medewerkers deelnemen aan de PAWW-regeling. Daaruit volgt dat u maandelijks verplicht bent om afdrachten in te houden op het bruto salaris van uw medewerkers.

Moet de werkgever (een kopie van) bewijs van deelname aan de medewerkers geven?

U ben niet verplicht een kopie van het bewijs van deelname aan uw medewerkers te geven. Als een medewerker ernaar vraagt kunt een kopie verstrekken.

Moet de werkgever het bewijs van deelname bewaren?

Het bewijs van deelname staat in het PAWW-portaal onder berichten. U bent niet verplicht om deze te printen en apart te bewaren.

Mijn bedrijf heeft een arbeidsvoorwaardenreglement. Hoe kan ik de WW-reparatie regelen voor mijn werknemers?

Een bedrijf met een arbeidsvoorwaardenreglement kan meedoen aan de PAWW-regeling. Uw bedrijf maakt hierover afspraken met een of meer vakbonden. De vakbond spreekt vervolgens af deel te nemen aan een verzamel-cao en daarmee aan de PAWW-regeling. Deze afspraak geldt alleen voor de aansluiting bij Stichting PAWW en raakt de andere arbeidsvoorwaarden niet. De verzamel-cao wordt algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat uw werknemers automatisch gebonden zijn aan de verzamel-cao.

Wat is de bijdrage voor de werknemer?

De werknemersbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld. In 2020 betaalt de werknemer 0,4%. De bijdrage is tot 2022 gemaximeerd tot 0,75%.

Hoe wordt de hoogte van de PAWW-bijdrage bepaald?

Stichting PAWW stelt ieder jaar in november het percentage van de PAWW-bijdrage vast. De hoogte van de bijdrage wordt gebaseerd op het aantal uitkeringen.

Wat kost de PAWW-regeling de werkgever?

De PAWW-bijdrage wordt betaald door de werknemers. De kosten voor de werkgever zijn beperkt. Ze hebben vooral betrekking op een eenmalige aanpassing in de salarisadministratie. Daarnaast moet de werkgever periodiek de bijdragen inhouden en afdragen aan Stichting PAWW.


Heeft deze informatie u geholpen?