A

A
Wanneer betaalt SPAWW mijn uitkering?

Uitkering mei 2023

21 - 06 - 2023

Uitkering juni 2023

21 - 07 - 2023

Uitkering juli 2023

22 - 08 - 2023

Wanneer moet ik mijn aangiften doen?

Aangifte 2e kwartaal 2023

31 - 07 - 2023

Maandaangifte april 2023

31 - 05 - 2023

Vierwekenaangifte 2023- 5

21 - 06 - 2023

Lees voor

Stichting PAWW regelt een aanvulling op uw aflopende WW of loongerelateerde WGA-uitkering

Het leven zit vol met verrassingen, helaas ook onaangename. Werkloos of ziek worden wil natuurlijk niemand. Maar het gebeurt. Gelukkig kunt u van de overheid dan een WW of loongerelateerde WGA-uitkering krijgen. Maar na maximaal twee jaar loopt uw uitkering af, en dan? De PAWW-regeling zorgt voor een aanvulling op uw uitkering. Uw werkgever of sector kan zich aansluiten bij de PAWW.

De regeling is in het leven geroepen na het verkorten van de wettelijke WW en loongerelateerde WGA-uitkering in 2016. De PAWW is een ‘private aanvulling’ daarop.

Stichting PAWW regelt alles rondom de aanvullende uitkering. Wij staan klaar voor (voormalig) werknemers, werkgevers, cao-partijen en sectoren. Bij ons kunt u terecht voor ondersteuning, informatie en uw persoonlijke dossier. 

Lees voor

Voor wie is de PAWW?

De PAWW-regeling is voor werknemers die werkloos of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken. U komt ervoor in aanmerking:

Bij (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid:

 • als uw werkgever is aangesloten bij Stichting PAWW
 • als uw loongerelateerde WGA (LGU-uitkering) stopt

Bij ontslag:

 • als u minimaal tien jaar heeft gewerkt
 • als uw laatste werkgever bij Stichting PAWW was aangesloten toen u ontslag kreeg
 • als u aansluitend op dat dienstverband een WW-uitkering ontving
 • als u na afloop van deze WW-uitkering nog werkloos bent

Ook voor buitenlandse werknemers zijn afspraken gemaakt. Zie voor de volledige voorwaarden het Aanvullingsreglement van PAWW, of controleer of je in aanmerking komt op de pagina Kom ik in aanmerking?

Veelgestelde vragenLees voor

Rechts vindt u de top 5 van meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Moet ik de inkomsten van UWV ook opgeven?

Inkomsten van UWV die betrekking hebben op de WW- of WGA-uitkering waarop de PAWW-uitkering aansluitend is toegekend hoeft u niet op te geven.
Overige inkomsten van UWV moeten wel worden opgegeven.
 

Onder wat voor soort uitkering valt de PAWW volgens Belastingdienst?

U ontvangt van Stichting PAWW een PAWW-uitkering; dit betreft een particuliere uitkering. U ontvangt deze nadat uw WW-uitkering is beëindigd.
Deze uitkering valt bij Belastingdienst onder code 32 omdat dit een particuliere verzekering betreft.
Code 32 heeft de volgende omschrijving:
Uitkering in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en particuliere verzekering ziekte, invaliditeit en ongeval.

Hoe dien ik mijn verantwoordingsformulier in?

In het portaal onder ‘Mijn dossier/verantwoordingsformulieren (nieuw)’ staat uw verantwoordingsformulier van de betreffende maand klaar:

1. Geef uw inkomsten op (als u geen inkomsten heeft gehad vult u niets in).

2. Geef uw sollicitatie-activiteiten op.

3. Dien het verantwoordingsformulier in.

Ook staat hier een instructievideo over het indienen van uw verantwoordingsformulier.

Hoe kan ik mijn verantwoordingsformulier corrigeren?

In het portaal onder 'Mijn dossier/Verantwoordingsformulieren(nieuw)' vindt u, onder 'Archief' de eerder ingediende verantwoordingsformulieren.
- Selecteer het te corrigeren verantwoordingsformulier en klik naast ‘ingediend‘ op ‘corrigeren’.
- Wijzig het betreffende verantwoordingsformulier.
- Dien het gewijzigde verantwoordingsformulier in.

In het PAWW-portaal kunt u na het indienen onder 'Mijn dossier/Verantwoordingsformulieren/Archief' bij 'Status' controleren of uw verantwoordingsformulier is ingediend.

Welke inkomsten moet een particulier op een verantwoordingsformulier doorgeven?

Op het verantwoordingsformulier geeft u de volgende inkomsten aan (indien van toepassing):

Inkomstensoort:

 • - Inkomsten als zelfstandige
  - Loon uit dienstverband
  - Pensioen
  - Uitkering LAU/VVU
  - Uitkering uit wettelijke of private verzekering

Wat valt onder Uitkering uit wettelijke of private verzekering?

 • - Wachtgeld van een overheidsinstelling
  - Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet
  - Uitkering in hert kader van de Wet op de Arbeidsongeschikheidsverzekering (WAO) en particuliere verzekering ziekte, invaliditeit en ongeval.
  - Een 2e WW-uitkering vanuit een ander dienstverband

  Wat valt onder Pensioen?
  • - Oorlogs- en verzetspensioenen
   - Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd
   - Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd
   - Overige, niet hiervoor aangegeven, pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking

  Een aantal inkomsten uit pensioen hoeft u

niet door te geven aan Stichting PAWW.
Hierin volgt Stichting PAWW het UWV.

Dit is het geval bij de volgende pensioenen:

 • - U krijgt pensioen voor de uren die u minder bent gaan werken (deeltijdpensioen)
  En u werd daarna werkloos voor de uren die u nog wel werkte in dezelfde baan
  - Uw pensioen ging eerder in dan het dienstverband waaruit u werkloos werd
  - Uw pensioen is uit een eerder dienstverband dan het dienstverband (van minimaal 26 weken) waaruit u werkloos werd. Het pensioen ging in binnen 2 maanden na het einde van dat eerdere dienstverband.
  - Nabestaandenpensioen
  - Invaliditeitspensioen
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord