A

A
Lees voor

Buitenlandse werkeloosheidsuitkering

Had uw voormalige werkgever zich aangemeld bij Stichting PAWW? Dan kunnen wij u na afloop van uw buitenlandse werkloosheidsuitkering een PAWW-uitkering toekennen. Dit is geregeld in het Aanvullingsreglement PAWW. Duur en hoogte van deze uitkering zijn gelijk aan wat in de Nederlandse situatie van toepassing zou zijn.

Voor België en Duitsland ligt het wat ingewikkelder. Daar kan een werkloosheidsuitkering namelijk doorlopen tot aan de pensioenleeftijd.

Voor Belgische grensarbeiders geldt dat de PAWW-uitkering aansluitend op de eerste fase van de Belgische werkloosheidsuitkering wordt verstrekt. In de 11e maand van de Belgische werkloosheidsuitkering vraagt u de PAWW-uitkering aan.

Ook in de Duitse grensarbeider met een uitkering bestaat de mogelijkheid een uitkering aan te vragen. Dat kan een maand voor afloop van uw Werklosengeld I*. Let op, u moet ook een ziektekostenverzekering afsluiten, als u niet kiest voor Werklosengeld II. Dit kan nadelig voor u zijn.

*Geef bij uw aanvraag een fictieve einddatum op van uw Belgische of Duitse uitkering, ondanks dat deze formeel nog doorloopt. Doet u dat niet, dan kunnen wij uw uitkering niet beoordelen. Immers, u geeft zonder zo’n einddatum aan dat uw uitkering doorloopt.

Krijg ik een uitkering vanuit de regeling als ik werkloos word?

JaNee
1U bent momenteel werkloosGa naar 2Ga naar 2
2U verliet een bedrijf dat deelnam aan de PAWW-regelingGa naar 3Ga naar 11
3De PAWW-cao was op u van toepassingGa naar 4Ga naar 11
4

U woont in Duitsland

Ga naar 8Ga naar 5
5U woont in België Ga naar 9Ga naar 8
6U woont in Nederland of een ander land dan Duitsland of BelgiëGa naar 10Ga naar 7
7U heeft geen vaste woon- of verblijfplaatsGa naar 12Ga naar 4

8

Vraag een maand voor afloop van uw Werklosengeld I de PAWW-regeling aan. Let op, u moet ook een ziektekostenverzekering afsluiten als u niet kiest voor Werklosengeld II. Dit kan nadelig voor u zijn.

9Vraag een maand voor afloop van fase I de PAWW-regeling aan
10Vraag een maand voor afloop van de wettelijke WW of WGA de PAWW-regeling aan
11Overzicht van de sociale zekerheid in uw landGa naar 11 voor informatie over de sociale zekerheid in uw land.
12De PAWW is voor u niet van toepassing

Disclaimer: Aan deze overzichten kunt u geen rechten ontlenen. Ze geven slechts een indicatie. Of u recht heeft op een PAWW-uitkering, is afhankelijk van uw specifieke situatie.

Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord