A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Heb ik sollicitatieplicht als ik een PAWW-uitkering ontvang?

Als u een PAWW-uitkering ontvangt heeft u ook verplichtingen. Zo moet u actief naar werk zoeken, net als bij een WW-uitkering. Hierover informeert u Stichting PAWW elke maand. Als u dit niet doet kan Stichting PAWW u korten op uw uitkering

Moet ik vakanties doorgeven aan Stichting PAWW?

U moet, net als bij UWV, uw vakanties doorgeven aan Stichting PAWW. U hebt recht op maximaal 20 vakantiedagen per kalenderjaar. Tijdens uw vakantie hoeft u niet te solliciteren.

Hebben mijn nabestaanden recht op mijn PAWW-uitkering als ik overlijd?

Als u overlijdt moeten uw nabestaanden Stichting PAWW hierover informeren. De PAWW-uitkering wordt stopgezet. Uw nabestaanden kunnen dan een overlijdensuitkering aanvragen. Deze overlijdensuitkering is gelijk aan het bedrag van uw PAWW-uitkering over een maand.

Als mijn werkgever niet wil deelnemen aan de PAWW-regeling, kan ik dan als individuele medewerker wel meedoen?

Voorwaarde voor deelname aan de PAWW-regeling is dat uw werkgever deelneemt aan een verzamel-cao. Als de werkgever niet meedoet kunnen ook de werknemers niet deelnemen aan PAWW-regeling.

Ik ontvang een loongerelateerde WGA-uitkering. Kom ik in aanmerking voor een PAWW-uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een PAWW-uitkering dient u een aanvraag in bij Stichting PAWW. Dit kan vanaf een maand voor het aflopen van uw loongerelateerde WGA-uitkering. Vervolgens beoordeelt Stichting PAWW uw aanvraag. De voorwaarden voor deelname zijn onder andere: 

- op het moment dat u nog in dienst was nam uw werkgever deel aan de PAWW 

- aansluitend op dat dienstverband ontving u de WGA-uitkering 

- na afloop van de loongerelateerde uitkering heeft u recht op een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering op grond van de WGA. 

Meer voorwaarden vindt u op onze website.

Wat is de duur van de PAWW-uitkering?

De duur van de PAWW-uitkering is gelijk aan het verschil tussen de door het UWV toegekende uitkeringsduur en de duur van de uitkering die wordt berekend op basis van de wetgeving zoals deze op 31 december 2015 gold.

Wat is de hoogte van de PAWW-uitkering?

De hoogte van de PAWW-uitkering is in beginsel gelijk aan die van het dagloon van de WW-uitkering of loongerelateerde WGA. Heeft u naast uw uitkering nog andere bronnen van inkomsten dan worden deze in mindering gebracht op uw PAWW-uitkering in overeenkomst met het Aanvullingsreglement PAWW.

Ik ontvang een Belgische / Duitse werkloosheidsuitkering. Wanneer kan ik een PAWW-uitkering aanvragen?

Na afloop van een buitenlandse werkloosheidsuitkering kan de PAWW-uitkering worden toegekend. Dit is geregeld in het Aanvullingsreglement PAWW. Duur en hoogte van deze uitkering is gelijk aan wat in de Nederlandse situatie van toepassing zou zijn. Het moment van ingang van de PAWW-uitkering is daarmee duidelijk geregeld. Voor België en Duitsland is dit lastiger omdat daar een werkloosheidsuitkering kan doorlopen tot de pensioenleeftijd.

Voor Belgische grensarbeiders geldt dat de PAWW-uitkering aansluitend op de eerste fase van de Belgische werkloosheidsuitkering wordt verstrekt. In de 11e maand van de Belgische werkloosheidsuitkering vraagt u de PAWW-uitkering aan. Voor de Duitse situatie is het besluit nog niet rond. Houdt u hiervoor de informatie op spaww.nl in de gaten.


Heeft deze informatie u geholpen?