Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Ben ik verzekerd voor de sociale verzekeringswetten?

Op grond van de PAWW-uitkering bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Behoud ik mijn PAWW-uitkering als ik naar het buitenland verhuis?

Als u een PAWW-uitkering ontvangt en naar het buitenland verhuist stopt uw uitkering. Meer informatie vindt u in het PAWW-aanvullingsreglement.

Wat is de duur en hoogte van mijn PAWW-uitkering na afloop van een buitenlandse werkloosheidsuitkering?

De duur en hoogte van een PAWW-uitkering worden berekend alsof de werknemer een WW-uitkering in Nederland zou hebben gekregen.

Als ik van baan wissel, bouw ik dan nog steeds PAWW-rechten op?

Dit is afhankelijk of uw toekomstige werkgever is aangesloten bij Stichting PAWW.

Binnenkort word ik werkloos. Is de PAWW-regeling dan ook op mij van toepassing?

De PAWW-regeling kan in uw situatie van toepassing zijn. Een van de voorwaarden is dat uw werkgever deelneemt aan de PAWW-regeling op het moment dat u werkloos wordt.

Krijg ik een PAWW-uitkering als ik al werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt was voordat mijn werkgever zich aansloot bij de PAWW-regeling?

Op het moment dat u werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt werd, was u via uw werkgever niet verbonden aan een cao die deelneemt aan de PAWW-regeling. U komt daardoor niet in aanmerking voor een PAWW-uitkering.

Ik heb recht op een PAWW-uitkering. Heb ik dan nog recht op een IOAW- of IOW-uitkering?

Controleer eerst of u in aanmerking komt voor een IOW- of IOAW-uitkering. Op www.rijksoverheid.nl staat informatie hierover.

Om na de PAWW-uitkering in aanmerking te komen voor een IOAW of IOW-uitkering is het heel belangrijk dat u deze op tijd aanvraagt, namelijk voordat uw WW- of WGA-uitkering afgelopen is. UWV stuurt automatisch een aanvraagformulier toe. Als u de IOAW of IOW-uitkering pas na afloop van de PAWW-uitkering aanvraagt bent u te laat. U hebt dan geen recht meer op de IOAW of IOW-uitkering.

Wanneer wordt de PAWW-uitkering betaald?

Stichting PAWW betaalt de uitkering maandelijks uit. De betaaldata zijn dezelfde als die van UWV. Net als bij UWV moet u wel voor het eind van elke maand gegevens aanleveren aan de Stichting PAWW over andere inkomsten en sollicitatie-inspanningen.


Heeft deze informatie u geholpen?