A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Vragen over de PAWW-regeling? Vind antwoorden op veelgestelde vragen.

Waar vind ik mijn nota’s?

Nadat uw aangifte is ingediend, wordt een nota aangemaakt in uw persoonlijke online omgeving. Zodra de nota klaarstaat, ontvangt u een bericht op het e-mailadres dat bij de bedrijfsgegevens staat. De nota vindt u onder ‘Mijn dossier/Berichten'.

Kan ik meerdere accounts aanmaken met hetzelfde e-mailadres?

Nee, dat kan niet. U maakt per bedrijf/loonheffingsnummer één PAWW-account aan. Dit account is gekoppeld aan een uniek e-mailadres. Tijdens deze registratie heeft u de mogelijkheid om één van de accounts tevens als administratiekantoor te registreren.

Hoe kan ik een ambtshalve vaststelling corrigeren?

Om een ambtshalve vastgestelde aangifte te corrigeren moet u een correctie-aangifte indienen. 
1. Ga in het portaal naar 'Mijn Dossier/Aangiftes'. 
2. Klik op 'Nog in te dienen aangiftes' 
3. Klik daarna op 'Archief' om eerder ingediende aangiftes te raadplegen. 
4. Open de aangifte die u wil corrigeren en klik onderaan op 'Aangifte corrigeren'. De aangifte die u eerder heeft gedaan wordt (volledig) gecrediteerd. Een correctie-aangifte wordt klaargezet. 
5. Vervolgens doet u opnieuw aangifte over de betreffende periode. U hoeft daarbij niet zelf het verschil te berekenen. 

De aangifte is terug te vinden in het portaal onder 'Mijn Dossier/Aangiften'. Klik op 'Archief' om eerder ingediende aangiftes te raadplegen.

Hoe wijzig ik een maandelijkse aangifte in een vierwekelijkse aangifte, of andersom?

Om het aangiftetijdvak om te zetten naar maandelijks of vierwekelijks gaat u in uw persoonlijke online omgeving naar ‘Mijn Dossier/Bedrijfsgegevens’. Hier kiest u voor een aangiftetijdvak (maandelijks of vierwekelijks).

Is de PAWW een verplichte regeling?

De regeling geldt voor alle werkgevers en medewerkers die zijn verbonden aan een verzamel-cao waarin de PAWW-regeling is opgenomen.

Ik heb geen personeel (meer) in dienst, moet ik mijn bedrijf toch registreren?

Stichting PAWW stuurt een welkomstbericht naar werkgevers die horen bij de betreffende sector op basis van gegevens zoals die zijn doorgegeven via de werkgeversorganisatie. Registreert u zich alstublieft in het PAWW-portaal. Als er een aangifte klaarstaat over de periode dat u geen personeel (meer) in dienst had, doet u hiervoor een nul-aangifte. Nadat u de aangifte(s) heeft ingediend beëindigt u de cao-deelname in het PAWW-portaal. Als reden selecteert u de vrijstellingsgrond. 

Als ik weer werknemers in dienst krijg, moet ik dan over de achterliggende periodes ook aangifte doen?

Wanneer u als werkgever (weer) werknemers in dienst krijgt die onder de werkingssfeer vallen, dan bent u verplicht om aangiftes en afdracht te doen. Dit moet ook (met terugwerkende kracht) over de achterliggende periodes.

Wat is een bewijs van deelname?

Bewijs van deelname is een bevestiging dat u als werkgever deelneemt aan de PAWW-regeling met daarin vermeld de ingangsdatum.


Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord