A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Vragen over de PAWW-regeling? Vind antwoorden op veelgestelde vragen.

Waar vind ik het openstaand saldo

Het openstaand saldo vindt u in het werkgeversportaal. Log in en ga in het portaal naar:
Mijn Dossier/Openstaand saldo. Hier staat de lijst van de openstaande posten.

Hoe meld ik de boven-cao-medewerkers aan?

Om de boven-cao-medewerkers deel te laten nemen aan de PAWW-regeling dient u een aanmelding in. U levert een nieuwe PAWW- deelnameovereenkomst aan en vult de gegevensset (excelbestand) in. Deze overeenkomst vindt u op www.spaww.nl onder 'CAO-partijen/Verzamel-cao's'. U ondertekent dit samen met uw vakbond(en) en stuurt het naar verzamelcao@spaww.nl

Bewijs van Einde deelname ontvangen. Wat betekent dit?

U valt niet (langer) onder de werkingssfeer cao PAWW-deelname. U kunt nog wel inloggen in het portaal om zaken af te handelen. Denk hierbij aan:

  • Saldo bekijken
  • Betaling regelen
  • Correctie doorvoeren

Heeft u toch nog vragen? Stuur ons een bericht of neem contact op via onze werkgeverstelefoon 088 230 2331.

Heb ik een verwerkingsovereenkomst nodig om de aangifte voor de PAWW te verzorgen?

Bij het proces van de periodieke PAWW-aangifte wordt geen informatie verstrekt over werknemers. Een verwerkingsovereenkomst voor het verzorgen van de aangifte voor de PAWW is niet nodig.

Hoe berekent de werkgever de PAWW-bijdrage over een gedeelte van een periode?

Het is mogelijk dat u de PAWW-bijdrage over een deel van de aangifteperiode moet berekenen. Bijvoorbeeld wanneer het Aanvullingsreglement in de loop van de periode begint. In dat geval doorloopt u de volgende stappen:

1. Bepaal het aantal werkdagen waarover de bijdrage verschuldigd is (= het aantal loontijdvakdagen vanaf de ingangsdatum van het reglement binnen de aangifteperiode).

2. Bepaal het totaal van de loontijdvakdagen binnen de aangifteperiode.

3. Deel het aantal werkdagen waarover de bijdrage is verschuldigd door het totaal van de werkdagen. De uitkomst hiervan is de ‘omrekenfactor’.

4. Vermenigvuldig het premieloon over de volledige periode met de ‘omrekenfactor’. De uitkomst hiervan is het premieloon dat u opgeeft in het PAWW-portaal.

5. Vermenigvuldig het aangiftebedrag over de volledige periode met de ‘omrekenfactor’. De uitkomst hiervan is het aangiftebedrag. Dit geeft u op in het PAWW-portaal.

Let op! bij 'Aantal werknemers' geeft u het aantal werknemers op waarop de aangifte betrekking heeft. Daarop past u de vermenigvuldigingsfactor niet toe.

Op https://spaww.nl/werkgevers/documenten/q:rekenregels/ staat in het document 'Rekenregels' een toelichting op de pro rata-vaststelling. Hier vindt u ook voorbeelden daarvan.

Hoe kan ik aangifte en betaling per kwartaal doen?

In het portaal kiest u voor het aangiftetijdvak (maandelijks of vierwekelijks). Daarnaast geeft u aan hoeveel werknemers u in dienst heeft. Als u 25 of minder werknemers in dienst heeft komt de optie kwartaalaangifte beschikbaar.

Hoe kan ik als administratiekantoor gegevens verwerken voor een of meer van mijn klanten?

Administratiekantoren kunnen zich registreren op het PAWW-portaal.
De werkgever machtigt het administratiekantoor om zijn gegevens te verwerken.
Dit kan via zijn eigen PAWW-portaal.
Het administratiekantoor ontvangt een machtigingscode van de klant.
Hiermee kan het administratiekantoor de gegevens voor de werkgever verwerken.

Hoe kan ik de te veel betaalde bijdrage laten terugstorten?

Minder dan EUR 5,00 teveel betaald
Indien het te veel betaalde bedrag minder dan EUR 5,00 bedraagt, kunt u dit verrekenen met de eerstvolgende nota.
Dit doet u door contact met ons op te nemen voor de gewenste verrekening.
Dit kan via het contactformulier onder 'Support', door ons te bellen op 088 230 2331 of door met ons te chatten.
Vermeld, in het geval van een bijbetaling, het notanummer/de notanummers in de omschrijving van de betaling om verwarring te voorkomen.

EUR 5,00 of meer teveel betaald
Als het te veel betaalde bedrag EUR 5,00 of meer bedraagt, kunt u Stichting PAWW via het contactformulier om terugbetaling verzoeken. Vermeldt u daarbij de volgende gegevens:

- Bedrijfsnaam
- Loonheffingsnummer
- Tijdvak waarop de betaling betrekking heeft
- Bedrag dat (te veel) is verstrekt
- IBAN voor terugbetaling


Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord