A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Vragen over de PAWW-regeling? Vind antwoorden op veelgestelde vragen.

Moet ik de inkomsten van UWV ook opgeven?

Inkomsten van UWV die betrekking hebben op de WW- of WGA-uitkering waarop de PAWW-uitkering aansluitend is toegekend hoeft u niet op te geven.
Overige inkomsten van UWV moeten wel worden opgegeven.
 

Onder wat voor soort uitkering valt de PAWW volgens Belastingdienst?

U ontvangt van Stichting PAWW een PAWW-uitkering; dit betreft een particuliere uitkering. U ontvangt deze nadat uw WW-uitkering is beëindigd.
Deze uitkering valt bij Belastingdienst onder code 32 omdat dit een particuliere verzekering betreft.
Code 32 heeft de volgende omschrijving:
Uitkering in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en particuliere verzekering ziekte, invaliditeit en ongeval.

Hoe dien ik mijn verantwoordingsformulier in?

In het portaal onder ‘Mijn dossier/verantwoordingsformulieren (nieuw)’ staat uw verantwoordingsformulier van de betreffende maand klaar:

1. Geef uw inkomsten op (als u geen inkomsten heeft gehad vult u niets in).

2. Geef uw sollicitatie-activiteiten op.

3. Dien het verantwoordingsformulier in.

Ook staat hier een instructievideo over het indienen van uw verantwoordingsformulier.

Hoe kan ik mijn verantwoordingsformulier corrigeren?

In het portaal onder 'Mijn dossier/Verantwoordingsformulieren(nieuw)' vindt u, onder 'Archief' de eerder ingediende verantwoordingsformulieren.
- Selecteer het te corrigeren verantwoordingsformulier en klik naast ‘ingediend‘ op ‘corrigeren’.
- Wijzig het betreffende verantwoordingsformulier.
- Dien het gewijzigde verantwoordingsformulier in.

In het PAWW-portaal kunt u na het indienen onder 'Mijn dossier/Verantwoordingsformulieren/Archief' bij 'Status' controleren of uw verantwoordingsformulier is ingediend.

Welke inkomsten moet een particulier op een verantwoordingsformulier doorgeven?

Op het verantwoordingsformulier geeft u de volgende inkomsten aan (indien van toepassing):

Inkomstensoort:

 • - Inkomsten als zelfstandige
  - Loon uit dienstverband
  - Pensioen
  - Uitkering LAU/VVU
  - Uitkering uit wettelijke of private verzekering

Wat valt onder Uitkering uit wettelijke of private verzekering?

 • - Wachtgeld van een overheidsinstelling
  - Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet
  - Uitkering in hert kader van de Wet op de Arbeidsongeschikheidsverzekering (WAO) en particuliere verzekering ziekte, invaliditeit en ongeval.
  - Een 2e WW-uitkering vanuit een ander dienstverband

  Wat valt onder Pensioen?
  • - Oorlogs- en verzetspensioenen
   - Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd
   - Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd
   - Overige, niet hiervoor aangegeven, pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking

  Een aantal inkomsten uit pensioen hoeft u

niet door te geven aan Stichting PAWW.
Hierin volgt Stichting PAWW het UWV.

Dit is het geval bij de volgende pensioenen:

 • - U krijgt pensioen voor de uren die u minder bent gaan werken (deeltijdpensioen)
  En u werd daarna werkloos voor de uren die u nog wel werkte in dezelfde baan
  - Uw pensioen ging eerder in dan het dienstverband waaruit u werkloos werd
  - Uw pensioen is uit een eerder dienstverband dan het dienstverband (van minimaal 26 weken) waaruit u werkloos werd. Het pensioen ging in binnen 2 maanden na het einde van dat eerdere dienstverband.
  - Nabestaandenpensioen
  - Invaliditeitspensioen

Op hoeveel vakantiedagen heb ik een jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd recht?

Vanaf 1 jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd hoeft u geen vakantiedagen meer door te geven in het PAWW-portaal. Dit heeft de volgende reden:
Het doel van de door Stichting PAWW toegekende 'vakantiedagen' is de ontheffing van sollicitatie-activiteiten tijdens uw vakantie(s).
In het jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd vervalt uw sollicitatieplicht; daarom zijn 'vakantiedagen' niet meer van toepassing.

Om de maandelijkse PAWW-uitkering te ontvangen dient u maandelijks het verantwoordingsformulier in. U geeft hier wel uw eventuele inkomsten op.

Wat is het gevolg van foutief opgegeven inkomsten?

Mochten de opgegeven inkomsten te veel of te weinig zijn wordt dit later alsnog verrekend.
Bij het controleren van het inkomen volgen wij namelijk de gegevens die UWV ons achteraf levert.

Heb ik een sollicitatieplicht bij een aanvullingsuitkering WGA?

Bij een PAWW aanvulling WGA bent u vrijgesteld van uw sollicitatieplicht. Zorgt u ervoor dat u ook met de vrijstelling van de sollicitatieplicht maandelijks het verantwoordingsformulier indient. Anders ontvangt u geen PAWW-uitkering. 


Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord