Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een ambtshalve vaststelling corrigeren?

Om een ambtshalve vastgestelde aangifte te corrigeren moet u een correctie-aangifte indienen. 
1. Ga in het portaal naar 'Mijn Dossier/Aangiftes'. 
2. Klik op 'Nog in te dienen aangiftes' 
3. Klik daarna op 'Archief' om eerder ingediende aangiftes te raadplegen. 
4. Open de aangifte die u wil corrigeren en klik onderaan op 'Aangifte corrigeren'. De aangifte die u eerder heeft gedaan wordt (volledig) gecrediteerd. Een correctie-aangifte wordt klaargezet. 
5. Vervolgens doet u opnieuw aangifte over de betreffende periode. U hoeft daarbij niet zelf het verschil te berekenen. 

De aangifte is terug te vinden in het portaal onder 'Mijn Dossier/Aangiften'. Klik op 'Archief' om eerder ingediende aangiftes te raadplegen.

Hoe wijzig ik een maandelijkse aangifte in een vierwekelijkse aangifte, of andersom?

Om het aangiftetijdvak om te zetten naar maandelijks of vierwekelijks gaat u in uw persoonlijke online omgeving naar ‘Mijn Dossier/Bedrijfsgegevens’. Hier kiest u voor een aangiftetijdvak (maandelijks of vierwekelijks).

Is de PAWW een verplichte regeling?

De regeling geldt voor alle werkgevers en medewerkers die zijn verbonden aan een verzamel-cao waarin de PAWW-regeling is opgenomen.

Kan ik naast mijn PAWW-uitkering ook een andere uitkering ontvangen?

De (pensioen)uitkering wordt gekort op de PAWW-uitkering. Als de uitkering hoger is dan de PAWW-uitkering kan het dus voorkomen dat er geen aanspraak is op een PAWW-uitkering. Stichting PAWW volgt hierbij de systematiek 'algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten', te vinden op wetten.overheid.nl.

Waar kan ik een klacht indienen?

Onze klachtenregeling treft u hier.

Kunnen oude rechten herleven?

Oude rechten kunnen herleven onder bepaalde voorwaarden. De uitvoerder toetst of herleving van toepassing is als er binnen 26 weken sprake is van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Er wordt dan beoordeeld of er een nieuw recht ontstaat. U vindt het aanvullingsreglement van PAWW op onze website.

Krijg ik een PAWW-uitkering als ik al werkloos was voordat mijn werkgever zich aansloot bij de PAWW-regeling?

Op het moment dat u werkloos bent geworden was u via uw werkgever niet verbonden aan een cao die deelneemt aan de PAWW-regeling. U komt daardoor niet in aanmerking voor een PAWW-uitkering.

Kom ik voor een PAWW-uitkering in aanmerking als ik een buitenlandse werkloosheidsuitkering ontvang?

Allereerst is het belangrijk dat u weet of uw werkgever is aangesloten bij Stichting PAWW. Als u werkloos bent geworden uit dit dienstverband kunt u, onder voorwaarden, na een wettelijke uitkering uit het buitenland aanspraak maken op een PAWW-uitkering.


Heeft deze informatie u geholpen?