A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Krijg ik een PAWW-uitkering als ik al werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt was voordat mijn werkgever zich aansloot bij de PAWW-regeling?

Op het moment dat u werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt werd, was u via uw werkgever niet verbonden aan een cao die deelneemt aan de PAWW-regeling. U komt daardoor niet in aanmerking voor een PAWW-uitkering.

Ik heb recht op een PAWW-uitkering. Heb ik dan nog recht op een IOAW- of IOW-uitkering?

Controleer eerst of u in aanmerking komt voor een IOW- of IOAW-uitkering. Op www.rijksoverheid.nl staat informatie hierover.

Om na de PAWW-uitkering in aanmerking te komen voor een IOAW of IOW-uitkering is het heel belangrijk dat u deze op tijd aanvraagt, namelijk voordat uw WW- of WGA-uitkering afgelopen is. UWV stuurt automatisch een aanvraagformulier toe. Als u de IOAW of IOW-uitkering pas na afloop van de PAWW-uitkering aanvraagt bent u te laat. U hebt dan geen recht meer op de IOAW of IOW-uitkering.

Wanneer wordt de PAWW-uitkering betaald?

Stichting PAWW betaalt de uitkering maandelijks uit. De betaaldata staan op de homepage van de website onder Wanneer betaalt SPAWW mijn uitkering?. Net als bij UWV moet u wel voor het eind van elke maand gegevens aanleveren aan de Stichting PAWW over andere inkomsten en sollicitatie-inspanningen.

Heb ik sollicitatieplicht als ik een PAWW-uitkering ontvang?

Als u een PAWW-uitkering ontvangt heeft u ook verplichtingen. Zo moet u actief naar werk zoeken, net als bij een WW-uitkering. Hierover informeert u Stichting PAWW elke maand. Als u dit niet doet kan Stichting PAWW u korten op uw uitkering

Moet ik vakanties doorgeven aan Stichting PAWW?

U moet, net als bij UWV, uw vakanties doorgeven aan Stichting PAWW. U hebt recht op maximaal 20 vakantiedagen per kalenderjaar. Tijdens uw vakantie hoeft u niet te solliciteren.

Hebben mijn nabestaanden recht op mijn PAWW-uitkering als ik overlijd?

Als u overlijdt moeten uw nabestaanden Stichting PAWW hierover informeren. De PAWW-uitkering wordt stopgezet. Uw nabestaanden kunnen dan een overlijdensuitkering aanvragen. Deze overlijdensuitkering is gelijk aan het bedrag van uw PAWW-uitkering over een maand.

Als mijn werkgever niet wil deelnemen aan de PAWW-regeling, kan ik dan als individuele medewerker wel meedoen?

Voorwaarde voor deelname aan de PAWW-regeling is dat uw werkgever deelneemt aan een verzamel-cao. Als de werkgever niet meedoet kunnen ook de werknemers niet deelnemen aan PAWW-regeling.

Ik ontvang een loongerelateerde WGA-uitkering. Kom ik in aanmerking voor een PAWW-uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een PAWW-uitkering dient u een aanvraag in bij Stichting PAWW. Dit kan vanaf een maand voor het aflopen van uw loongerelateerde WGA-uitkering. Vervolgens beoordeelt Stichting PAWW uw aanvraag. De voorwaarden voor deelname zijn onder andere: 

- op het moment dat u nog in dienst was nam uw werkgever deel aan de PAWW 

- aansluitend op dat dienstverband ontving u de WGA-uitkering 

- na afloop van de loongerelateerde uitkering heeft u recht op een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering op grond van de WGA. 

Meer voorwaarden vindt u op onze website.


Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord