A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Vragen over de PAWW-regeling? Vind antwoorden op veelgestelde vragen.

Ik krijg een WGA-uitkering, wanneer kom ik in aanmerking voor een PAWW-uitkering?

Nadat uw loongerelateerde WGA-uitkering afloopt kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een PAWW-uitkering. De aanvraag hiervoor dient u vanaf een maand voor het aflopen van uw loongerelateerde WGA-uitkering in. Twee belangrijke voorwaarden voor het ontvangen van een PAWW-uitkering zijn:

- U komt nog in aanmerking voor een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering op grond van de WGA.

- Uw werkgever nam op het moment van uw ontslag deel aan de PAWW-regeling.

Als u in aanmerking komt, ontvangt u de PAWW-uitkering in aanvulling op de wettelijke uitkering die u van UWV ontvangt. Voor meer voorwaarden voor deelname verwijzen we u naar het reglement op onze website.

Ik ontvang een Belgische / Duitse werkloosheidsuitkering. Wanneer kan ik een PAWW-uitkering aanvragen?

Had uw voormalige werkgever zich aangemeld bij Stichting PAWW?
Dan kunnen wij u na afloop van uw buitenlandse werkloosheidsuitkering een PAWW-uitkering toekennen.
Dit is geregeld in het Aanvullingsreglement PAWW.
De duur en hoogte van deze uitkering zijn gelijk aan wat in de Nederlandse situatie van toepassing zou zijn.

Voor België en Duitsland ligt het wat ingewikkelder.
Daar kan een werkloosheidsuitkering namelijk doorlopen tot aan de pensioenleeftijd.

Voor Belgische grensarbeiders geldt dat de PAWW-uitkering aansluitend op de eerste fase van de Belgische werkloosheidsuitkering wordt verstrekt.
In de 11e maand van de Belgische werkloosheidsuitkering vraagt u de PAWW-uitkering aan.

Ook voor de Duitse grensarbeider met een uitkering bestaat de mogelijkheid een uitkering aan te vragen.
Dat kan een maand voor afloop van uw Werklosengeld I.
Let op, u moet ook een ziektekostenverzekering afsluiten als u niet kiest voor Werklosengeld II. Dit kan nadelig voor u zijn.

Geef bij uw aanvraag een fictieve einddatum op van uw Belgische of Duitse uitkering, ondanks dat deze formeel nog doorloopt.
Doet u dat niet, dan kunnen wij uw uitkering niet beoordelen.
Immers, u geeft zonder zo’n einddatum aan dat uw uitkering doorloopt.

Ik ontvang een WGA-uitkering. Kom ik in aanmerking voor een PAWW-uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een PAWW-uitkering dient u een aanvraag in bij Stichting PAWW.
Dit kan vanaf een maand voor het aflopen van uw loongerelateerde WGA-uitkering.
Vervolgens beoordeelt Stichting PAWW uw aanvraag.
De voorwaarden voor deelname zijn onder andere:

- op het moment dat u nog in dienst was nam uw werkgever deel aan de PAWW

- aansluitend op dat dienstverband ontving u de WGA-uitkering

- na afloop van de loongerelateerde uitkering heeft u recht op een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering op grond van de WGA.

Meer voorwaarden vindt u op https://spaww.nl/werknemers/kom-ik-in-aanmerking/

Ik ontvang een WW-uitkering. Kom ik in aanmerking voor een PAWW-uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een PAWW-uitkering dient u een aanvraag in bij Stichting PAWW.
Dit kan vanaf een maand voor het aflopen van uw WW-uitkering.
Vervolgens beoordeelt Stichting PAWW uw aanvraag.
De voorwaarden voor deelname zijn onder andere:

• U heeft minimaal 10 jaar gewerkt
• Uw laatste werkgever was aangesloten bij Stichting PAWW toen u ontslag kreeg.
• Aansluitend op dat dienstverband ontving u een WW-uitkering
• Na afloop van deze WW-uitkering bent u nog (gedeeltelijk) werkloos.

Meer voorwaarden vindt u op onze website https://spaww.nl/werknemers/kom-ik-in-aanmerking/

Kan ik als werknemer ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de PAWW-regeling?

Als uw werkgever valt onder de werkingssfeer van een verzamel-cao dan bent u als werknemer hieraan gebonden. U kunt niet individueel besluiten om niet deel te nemen aan de PAWW-regeling.

Kan ik naast mijn PAWW-uitkering ook een andere uitkering ontvangen?

De (pensioen)uitkering wordt gekort op de PAWW-uitkering. Als de uitkering hoger is dan de PAWW-uitkering kan het dus voorkomen dat er geen aanspraak is op een PAWW-uitkering. Stichting PAWW volgt hierbij de systematiek 'algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten', te vinden op wetten.overheid.nl.

Kan ik zelf een proefberekening maken?

Op de website www.spaww.nl kunt u, op https://spaww.nl/werknemers/proefberekening-maken/, een proefberekening van de PAWW-uitkering maken.

Kan mijn eerdere uitkering herleven?

Oude rechten op uw uitkering kunnen herleven onder bepaalde voorwaarden.
Stichting PAWW toetst of herleving van toepassing is als er binnen 26 weken sprake is van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Er wordt dan beoordeeld of er een nieuw recht ontstaat.
U vindt het aanvullingsreglement van PAWW op onze website.


Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord