A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Vragen over de PAWW-regeling? Vind antwoorden op veelgestelde vragen.

Hanteert Stichting PAWW premiedifferentiatie voor de PAWW-bijdrage?

Tot 2022 geldt er een uniforme bijdrage. Deze is maximaal 0,75% over het brutoloon. In 2021 evalueert Stichting PAWW de PAWW-regeling, waaronder de bijdrage en de manier waarop de bijdrage wordt berekend.

Heb ik ook recht op een PAWW-uitkering als mijn Nederlandse werkgever mij eervol ontslaat, maar ik in het buitenland woon?

Over het algemeen ontvangt de werknemer die volledig werkloos wordt een WW-uitkering in het land waar hij woont. Als deze uitkering stopt, heeft de werknemer in beginsel aansluitend recht op een PAWW-uitkering. Per land kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn. 

Heb ik sollicitatieplicht als ik een PAWW-uitkering ontvang?

Als u een PAWW-uitkering ontvangt heeft u ook verplichtingen. Zo moet u actief naar werk zoeken, net als bij een WW-uitkering. Hierover informeert u Stichting PAWW elke maand. Als u dit niet doet kan Stichting PAWW u korten op uw uitkering.

Hebben mijn nabestaanden recht op mijn PAWW-uitkering als ik overlijd?

Als u overlijdt moeten uw nabestaanden Stichting PAWW hierover informeren. De PAWW-uitkering wordt stopgezet. Uw nabestaanden kunnen dan een overlijdensuitkering aanvragen. Deze overlijdensuitkering is gelijk aan het bedrag van uw PAWW-uitkering over een maand.

Hoe verloopt de overstap van WW- of WGA-uitkering naar de PAWW-uitkering voor de particulier?

De overstap van UWV naar Stichting PAWW verloopt niet automatisch. Zorg ervoor dat u een maand voordat uw WW- of WGA-uitkering afloopt de PAWW-uitkering aanvraagt. Zorgt u er wel voor dat u dan alle gevraagde gegevens correct aanlevert. Uiterlijk 3 jaar na beëindiging van de WW vervalt het recht op de PAWW-uitkering.

Hoe word ik geïnformeerd over de toekenning van PAWW-uitkering?

U wordt geïnformeerd over de toekenning van de PAWW-uitkering via het portaal. In het bevestigingsbericht informeert Stichting PAWW u over de hoogte en maximale duur van de uitkering.

Ik heb gewerkt bij een werkgever die deelnam aan de PAWW en aansluitend een WW-uitkering ontvangen. Als ik nu ga werken bij een werkgever die niet deelnam aan de PAWW, behoud ik dan mijn recht op een PAWW-uitkering na afloop van dit dienstverband?

UWV beoordeelt na afloop of u in aanmerking komt voor een nieuwe WW-uitkering of dat uw eerdere WW-uitkering (gedeeltelijk) wordt voortgezet. Als de eerdere WW-uitkering wordt voortgezet is er (nog steeds) sprake van een verband tussen de WW-uitkering en het (eerdere) dienstverband. Als UWV een nieuwe WW-uitkering toekent, wordt opnieuw beoordeeld of aan alle rechtsvoorwaarden voor de PAWW-uitkering wordt voldaan.

Ik heb recht op een PAWW-uitkering. Heb ik dan ook nog recht op een IOAW of IOW-uitkering?

Controleer eerst of u in aanmerking komt voor een IOW- of IOAW-uitkering. Op www.rijksoverheid.nl staat informatie hierover.
Om na de PAWW-uitkering in aanmerking te komen voor een IOAW of IOW-uitkering is het heel belangrijk dat u deze op tijd aanvraagt, namelijk voordat uw WW- of WGA-uitkering afgelopen is.
UWV stuurt automatisch een aanvraagformulier toe. Als u de IOAW of IOW-uitkering pas na afloop van de PAWW-uitkering aanvraagt bent u te laat.
U hebt dan geen recht meer op de IOAW of IOW-uitkering.


Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord