A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Kunnen oude rechten herleven?

Oude rechten kunnen herleven onder bepaalde voorwaarden. De uitvoerder toetst of herleving van toepassing is als er binnen 26 weken sprake is van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Er wordt dan beoordeeld of er een nieuw recht ontstaat. U vindt het aanvullingsreglement van PAWW op onze website.

Krijg ik een PAWW-uitkering als ik al werkloos was voordat mijn werkgever zich aansloot bij de PAWW-regeling?

Op het moment dat u werkloos bent geworden was u via uw werkgever niet verbonden aan een cao die deelneemt aan de PAWW-regeling. U komt daardoor niet in aanmerking voor een PAWW-uitkering.

Kom ik voor een PAWW-uitkering in aanmerking als ik een buitenlandse werkloosheidsuitkering ontvang?

Allereerst is het belangrijk dat u weet of uw werkgever is aangesloten bij Stichting PAWW. Als u werkloos bent geworden uit dit dienstverband kunt u, onder voorwaarden, na een wettelijke uitkering uit het buitenland aanspraak maken op een PAWW-uitkering.

Ben ik verzekerd voor de sociale verzekeringswetten?

Op grond van de PAWW-uitkering bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Behoud ik mijn PAWW-uitkering als ik naar het buitenland verhuis?

Als u een PAWW-uitkering ontvangt en naar het buitenland verhuist stopt uw uitkering. Meer informatie vindt u in het PAWW-aanvullingsreglement.

Wat is de duur en hoogte van mijn PAWW-uitkering na afloop van een buitenlandse werkloosheidsuitkering?

De duur en hoogte van een PAWW-uitkering worden berekend alsof de werknemer een WW-uitkering in Nederland zou hebben gekregen.

Als ik van baan wissel, bouw ik dan nog steeds PAWW-rechten op?

Dit is afhankelijk of uw toekomstige werkgever is aangesloten bij Stichting PAWW.

Binnenkort word ik werkloos. Is de PAWW-regeling dan ook op mij van toepassing?

De PAWW-regeling kan in uw situatie van toepassing zijn. Een van de voorwaarden is dat uw werkgever deelneemt aan de PAWW-regeling op het moment dat u werkloos wordt.


Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord