A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Vragen over de PAWW-regeling? Vind antwoorden op veelgestelde vragen.

Hoe geef ik mijn inkomsten door aan Stichting PAWW?

Na afloop van iedere maand staat uw verantwoordingsformulier klaar in uw portaal.
Hiermee geeft u aan ons door of u in de betreffende maand, al dan niet, inkomsten heeft gehad.
U heeft daar tot de 8e van de maand de tijd voor.

Op basis van uw inkomsten berekenen wij de hoogte van uw uitkering.
Daarom kunnen wij uw uitkering pas betalen als u het verantwoordingsformulier heeft ingediend.
Alle inkomsten die u doorgeeft op het verantwoordingsformulier worden in mindering gebracht op uw PAWW-uitkering.
Het is daarom belangrijk dat u de inkomsten goed doorgeeft aan ons.
Als blijkt dat de inkomsten niet, of onjuist, zijn doorgegeven zullen wij dit alsnog achteraf verrekenen.

Ik ga met zwangerschapsverlof hoe kan ik dit doorgeven ?

U geeft aan ons uw eerste en laatste verlofdag door. Dit doet als volgt via uw account:

1. Log in op uw PAWW-account.
2. Ga naar ‘Mijn dossier/support’.
3. Plaats uw bericht met de datum van uw eerste verlofdag in de toelichting.
4. Klik op ‘Indienen’
Dit doet u ook wanneer uw laatste verlofdag bekend is.

De PAWW-uitkering wordt doorbetaald tijdens uw zwangerschapsverlof.
U hoeft 16 weken niet te solliciteren.

Voor de uitbetaling van de PAWW-uitkering moet u nog wel maandelijks het verantwoordingsformulier indienen.
1. Geef uw inkomsten op (als u geen inkomsten heeft gehad vult u niets in).
2. Er wordt standaard gevraagd om 'sollicitatieactiviteiten'; hier vult u dan niets in).
3. Dien het verantwoordingsformulier in.

Kan ik mijn recente salarisstrook toevoegen?

Voor de claimaanvraag kunt u de laatste salarisspecificatie van het dienstverband waaruit u werkloos bent geworden toevoegen in uw dossier.
In het portaal onder 'Mijn dossier/Informatieverzoeken (nieuw) vindt u een overzicht van de documenten die nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag.
Klik op het betreffende verzoek. Daarna kunt u het bewijsstuk uploaden.

Moet ik loonheffingskorting toepassen op mijn PAWW-uitkering?

U kunt zelf kiezen of u loonheffingskorting wilt op uw PAWW-uitkering.
De loonheffingskorting kunt u maar op één inkomen ontvangen.
Heeft u meerdere inkomens? Dan moet u kiezen.
Meestal kiest men dan voor loonheffingskorting op het hoogste inkomen.

In het portaal onder 'Mijn Dossier/Persoonlijke gegevens' kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de loonheffingskorting.

Welke inkomsten moet een particulier op een verantwoordingsformulier doorgeven?

Op het verantwoordingsformulier geeft u de volgende inkomsten aan (indien van toepassing):

Inkomstensoort:

 • - Inkomsten als zelfstandige
  - Loon uit dienstverband
  - Pensioen
  - Uitkering LAU/VVU
  - Uitkering uit wettelijke of private verzekering

Wat valt onder Uitkering uit wettelijke of private verzekering?

 • - Wachtgeld van een overheidsinstelling
  - Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet
  - Uitkering in hert kader van de Wet op de Arbeidsongeschikheidsverzekering (WAO) en particuliere verzekering ziekte, invaliditeit en ongeval.
  - Een 2e WW-uitkering vanuit een ander dienstverband

  Wat valt onder Pensioen?
  • - Oorlogs- en verzetspensioenen
   - Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd
   - Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd
   - Overige, niet hiervoor aangegeven, pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking

  Een aantal inkomsten uit pensioen hoeft u

niet door te geven aan Stichting PAWW.
Hierin volgt Stichting PAWW het UWV.

Dit is het geval bij de volgende pensioenen:

 • - U krijgt pensioen voor de uren die u minder bent gaan werken (deeltijdpensioen)
  En u werd daarna werkloos voor de uren die u nog wel werkte in dezelfde baan
  - Uw pensioen ging eerder in dan het dienstverband waaruit u werkloos werd
  - Uw pensioen is uit een eerder dienstverband dan het dienstverband (van minimaal 26 weken) waaruit u werkloos werd. Het pensioen ging in binnen 2 maanden na het einde van dat eerdere dienstverband.
  - Nabestaandenpensioen
  - Invaliditeitspensioen

Eindigt mijn recht op een PAWW-uitkering als ik variabele inkomsten ontvang?

U heeft een PAWW-uitkering, maar u gaat weer aan het werk.
Het recht op een PAWW-uitkering eindigt als uw inkomen meer dan 87,5% bedraagt van het loon waarop de uitkering is gebaseerd.
De uitkering eindigt dan met ingang van de eerste dag van de kalendermaand waarin u weer werk heeft.
De PAWW-uitkering kan in bepaalde situaties na een beëindiging weer worden voortgezet (herleven).
Dit is beschreven in artikel 9 van het Aanvullingsreglement PAWW.
Het volledige Aanvullingsregelement staat op:
https://spaww.nl/werknemers/documenten/q:aanvullingsreglement/

Wanneer ontvang ik mijn PAWW-uitkering?

Voor de betaling van de PAWW-uitkering dient u maandelijks het verantwoordingsformulier in.
Als u het verantwoordingsformulier vóór de 8e van de maand instuurt ontvangt u uw uitkering rond de 20e van de maand.
Kijk voor de uitbetalingsdata op de website.

Hoe kom ik aan een nieuw wachtwoord?

Een nieuw wachtwoord stelt u in via het portaal https://particulier.spaww.nl/SignIn.
Hier klikt u op 'inloggegevens vergeten?'
'Vervolgens vult u hier uw e-mailadres in en klikt u op 'Verzenden'.
Hierop wordt een e-mail met een link om uw wachtwoord te wijzigen verzonden.


Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord