A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Vragen over de PAWW-regeling? Vind antwoorden op veelgestelde vragen.

Hoe dien ik een aanvraag voor een PAWW-uitkering in?

Op de website particulier.spaww.nl vindt u op de homepagina een instructievideo over het aanvragen van een PAWW-uitkering.

Hoe kan ik mijn uren als zelfstandige opgeven?

1. In het portaal onder ‘Mijn dossier/verantwoordingsformulieren’ staat uw verantwoordingsformulier van de betreffende maand klaar. 

2. Klik op ‘inkomsten toevoegen’.

3. Vervolgens kiest u in de inkomstengroep  ‘inkomsten uit arbeid’.

4. In de inkomstensoort kiest u ‘inkomsten als zelfstandige’.

5. Hier kunt u het aantal gewerkte uren als zelfstandige opgeven. 

Hoe weet de particulier of hij deelneemt aan de PAWW-regeling?

De PAWW-regeling geldt voor álle werknemers die gebonden zijn aan een verzamel-cao waarin de PAWW-regeling is opgenomen. Wanneer de verzamel-cao algemeen verbindend is verklaard zijn de werknemers bij betreffende werkgever automatisch gebonden aan de verzamel-cao.

Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens?

In het portaal onder 'Mijn Dossier/Persoonlijke gegevens' kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen.

Hoe wordt het arbeidsverleden berekend?

Uw arbeidsverleden is het aantal weken of jaren dat u werkte voordat u werkloos werd en die meetellen voor uw WW-uitkering. Stichting PAWW telt hiervoor uw feitelijke en fictieve arbeidsverleden bij elkaar op.

Hoeveel sollicitatieactiviteiten moet ik indienen als ik (part-time) werkzaam ben?

Zorg ervoor dat u elke vier kalenderweken minimaal vier keer solliciteert. 

Voor meer informatie over uw sollicitatieverplichting verwijzen wij u naar artikel 21 van het PAWW-aanvullingsreglement.

Ik ben niet werkloos en ontvang een aanvulling op mijn WW-uitkering. Kan ik aanspraak maken op een PAWW-uitkering?

U kunt in aanmerking komen voor een aanvullende PAWW-uitkering als:

U nog (gedeeltelijk) werkloos bent na afloop van de wettelijke WW-uitkering
OF
U bij een werkgever 87,5% van uw WW-maandloon of minder verdient.
(Dit is gelijk aan de situatie tijdens uw WW-uitkering.)

Bij de aanvraag van een PAWW-uitkering wordt de volgende vraag gesteld: Bent u nog werkloos? In dit geval beantwoordt u de vraag met 'Ja'.

Ik bereik binnenkort de AOW-gerechtigde leeftijd, heb ik nog een sollicitatieplicht tijdens mijn PAWW-uitkering?

U bent vrijgesteld van sollicitatieplicht tijdens uw PAWW-uitkering als u binnen één jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Om de maandelijkse PAWW-uitkering te kunnen ontvangen dient u maandelijks het verantwoordingsformulier in. U geeft hier ook uw eventuele inkomsten op.

In het portaal onder ‘Mijn dossier/verantwoordingsformulieren (nieuw)’ staat uw verantwoordingsformulier van de betreffende maand klaar:
1. Geef uw inkomsten op (als u geen inkomsten heeft gehad vult u niets in).
2. Indien er gevraagd wordt om 'sollicitatieactiviteiten' vult u niets in en een eventuele waarschuwing kunt u negeren.
3. Dien het verantwoordingsformulier in.

Vanaf 1 jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd hoeft u geen vakantiedagen meer door te geven in het PAWW-portaal. Dit heeft de volgende reden: Het doel van de door Stichting PAWW toegekende 'vakantiedagen' is de ontheffing van sollicitatie-activiteiten tijdens uw vakantie('s). In het jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd vervalt uw sollicitatieplicht; daarom zijn 'vakantiedagen' niet meer van toepassing.


Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord