A

A
Lees voor

SPAWW Jaarverslag 2019: jaar van groei

Gepubliceerd op: 13 juli 2020

Jaarverslag 2019 is het tweede jaarverslag van Stichting PAWW (Private Aanvulling WW); de uitvoerder van de regeling die sociale partners in het leven hebben geroepen om de WW te repareren. Deelnemers aan de regeling worden beschermd tegen een inkomensterugval die kan ontstaan, omdat sinds 2016 de duur van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering is beperkt. Het jaarverslag 2019 is op 10 juli jongstleden op de website gepubliceerd.

SPAWW Jaarverslag 2019: drukke periode invoeringsfase goed doorstaan

2019 stond in het teken van de registraties. Na de snelle groei van het aantal aanmeldingen in 2018, stond de stichting voor de uitdaging om deze groep ook daadwerkelijk in de administratie op te nemen. Dat is gelukt. Het aantal aangesloten werkgevers steeg van 20.000 naar 58.000. Het aantal deelnemende werknemers groeide tot ruim 2,0 miljoen eind 2019. Een toename van circa 150% ten opzichte van eind 2018.

Coronavirus nog geen impact op financiële positie SPAWW

Het coronavirus zorgt voor een lastige tijd in Nederland en Europa. De onzekere economische vooruitzichten zorgen voor fluctuaties op de financiële markten. SPAWW heeft een defensief beleggingsbeleid dat juist in tijden van onrust voor stabiliteit en voldoende rendement zorgt. De financiële positie is dan ook goed.

SPAWW heeft naar verwachting voldoende buffers om de gevolgen van de corona-crisis in de komende jaren op te vangen. Alleen als het werkloosheidpercentage langdurig in dubbele cijfers geraakt, kan de financiële positie van de stichting op de lange termijn onder druk komen te staan. Een analyse is opgenomen in het jaarverslag.

Verwachtingen groei uitkeringsgerechtigden

In navolging van de (verwachte) groei van het aantal WW-uitkeringen, is ook SPAWW voorbereid op snelle groei van de uitkeringsaanvragen als gevolg van de coronacrisis. De exacte groei van het aantal WW—uitkeringen laat zich moeilijk voorspellen. SPAWW volgt de ontwikkelingen nauwlettend en houdt rekening met verschillende scenario’s.

Naar jaarverslag 2019

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag, of wilt u meer informatie, dan kunt u zich per e-mail richten tot Stichting PAWW, adres: pers@spaww.nl. Wij streven ernaar om vragen die op werkdagen binnenkomen binnen 24 uur te beantwoorden.

 

Den Haag, 1 juli 2020

 

Over Stichting PAWW

Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) is ontstaan na het versoberen van de wettelijke WW- en WGA-uitkering in 2016. De PAWW-regeling voorziet werknemers, verbonden aan een deelnemende cao, tijdelijk van een aanvullende uitkering nadat hun wettelijke WW- of WGA-uitkering is afgelopen. Stichting PAWW voert de regeling uit. Het bestuur legt verantwoording af aan sociale partners verenigd in Stichting van de Arbeid en is gebonden aan haar statuten en het wettelijk kader van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Haar bestedingsdoelen zijn gelimiteerd tot het innen van bijdragen, het doen van uitkeringen, het beheren van middelen, het ondersteunen van cao-partijen en het in stand houden van de stichting.

Terug naar overzicht

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord