A

A
Lees voor

PAWW-deelname: waarom verlengen?

Gepubliceerd op: 23 december 2021

Uw verlenging ontvangen wij graag zo snel mogelijk en wel voor 1 april 2022. De afhandeling van de aanvragen neemt inclusief de zomervakantie maximaal 6 maanden in beslag. Daarom de wens om voor 1 april te verlengen. Zo voorkomt u dat werknemers uit de verzekerde dekking vallen van de PAWW. Het is belangrijk dat werkgevers en vakbonden in sectoren, branches en individuele ondernemingen ruim op tijd over de verlenging van de PAWW-deelname met elkaar in gesprek gaan. Het is zo 1 april 2022.

Goedkeuring en AVV-toetsing
Nadat wij uw bericht tot het verlengen van de deelname ontvangen, moet er een algemeenverbindendverklaring (AVV) tot stand komen van de verzamel-cao waar u aan deelneemt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert dat AVV-proces uit. Zij toetst de aanvragen op basis van het Toetsingskader AVV. Na de algemeen verbindendverklaring ontvangt u van ons bericht dat de PAWW-deelname verlengd is. Alle specifieke ins en outs - waarom, wanneer en hoe verlengen, en wat verandert er - leest u in de whitepaper.

Niet verlengen
Via de cao-tekst is met elkaar afgesproken dat cao-partijen Stichting PAWW informeren als zij zich afmelden voor (verlenging van) PAWW. De afmelding door cao-partijen vragen wij u zo spoedig mogelijk door te geven, bij voorkeur voor 1 januari 2022, zoals opgenomen in de cao-tekst.

Door tijdig aan te geven om niet te verlengen, houdt SPAWW zicht op het volume van de regeling en de organisatie die nodig is om de dienstverlening te blijven waarborgen aan werknemers die zich wel blijven verzekeren via hun werkgever of cao-partijen.

Terug naar overzicht

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord