A

A

Door allerlei omstandigheden kan het zijn dat u nog niet bent toegekomen om uw bedrijf te registreren voor de PAWW-deelname. Waarom deelnemen? Omdat de cao of sector waaronder uw bedrijf valt, verplicht is aan de PAWW-regeling mee te doen.

Uw deelname is vooral voor uw medewerkers een toekomstige financiële ondersteuning. Mochten zij (gedeeltelijk) werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, dan hebben ze recht op een aanvulling op hun WW-uitkering of loongerelateerde uitkering WGA.

Als u zich nu registreert, voorkomt u vervelende administratieve rompslomp later in het proces. Het aanmelden is eenvoudig. U doorloopt een aantal stappen en uw account is een feit. Heeft u hulp nodig? Bekijk onze video’s of neemt contact op via de werkgeverstelefoon: 088 2302331.

Hoe registreren?

Voordat u uw registratie start, is het handig om enkele gegevens bij de hand te hebben:

 • het loonheffingsnummer
 • startdatum van uw onderneming
 • uw contactpersoon
 • via welke cao-deelname aan PAWW 

Hoe registreren en aangifte doen ?

Om de samenwerking met SPAWW te starten, volgt u de volgende stappen:

Wel Uitnodigingscode ontvangen:

 • Aanmelden: ga naar het werkgeversportaal en gebruik uw uitnodigingscode om uw account aan te maken
  • Meer ondernemingen? Dan ieder loonheffingsnummer apart registreren, elk met een uniek e-mailadres
 • Aangifte doen: na uw aanmelding doet u aangifte over de achterliggende periode(s)
 • Na aangifte voldoet u de nota’s over de achterliggende periode(s)

Geen Uitnodigingscode ontvangen:

 • Registratie starten: ga naar ‘Nieuwe werkgever zelf aansluiten’ en vraag uw uitnodigingscode aan. Ga verder met stap 2 na ontvangst Uitnodigingscode.
 • Aanmelden: ga naar het werkgeversportaal en gebruik uw uitnodigingscode om uw account aan te maken
  • Meer ondernemingen? Dan ieder loonheffingsnummer apart registreren, elk met een uniek e-mailadres
 • Aangifte doen: na uw aanmelding doet u aangifte over de achterliggende periode(s)
 • Na aangifte voldoet u de nota’s over de achterliggende periode(s)

Uw administratiekantoor machtigen

U kunt uw administratiekantoor machtigen om de regeling uit te voeren. 

 • Registreren: uw administratiekantoor registreert zich bij SPAWW
 • Machtigen: u machtigt uw administratiekantoor
  1. ga naar ‘Mijn Dossier’;
  2. kies ‘Machtigingen verstrekken’;
  3. vervolgens ‘Machtig administratiekantoor’;
  4. u ontvangt een code;
  5. geef code door aan uw administratiekantoor. 
 • Activeren machtiging: uw administratiekantoor activeert de machtiging in eigen account

Als werkgever ziet u hierna in het scherm ‘Werkgever machtigingen’ de status gewijzigd in ‘Geverifieerd’. Het administratiekantoor kan nu alle handelingen in het portaal namens u uitvoeren. 

Let op: u kunt maar 1 kantoor machtigen. Zodra u een ander administratiekantoor machtigt en het administratiekantoor keurt de machtiging goed, wordt de eerder afgegeven machtiging automatisch ingetrokken.

Geen werknemers in dienst? Toch registratie afronden en vrijstelling aanvragen

Het kan voorkomen dat u nu of in de (nabije) toekomst geen werknemers in dienst heeft. Of dat u geen werknemers heeft die volgens de cao deelnemen aan de regeling. Omdat u als werkgever geregistreerd staat, verzoeken wij u toch de registratie volledig af te ronden in het PAWW-portaal.

Geef bij uw registratie aan dat u vrijstelling aanvraagt. Dit gaat als volgt:

 •  Selecteer in het PAWW-portaal de cao-deelname.
 •  Vul de einddatum in.
 •  Kies voor de optie ‘Vrijstellingsgrond: geen werknemers onder de werkingssfeer’.

Vrijstelling mogelijk, maar reglement blijft gelden

Deze vrijstelling zorgt ervoor dat u als werkgever geen aangiften hoeft in te dienen. Dit geldt alleen zolang u geen werknemers heeft die onder de werkingssfeer van de PAWW-cao vallen. Als werkgever bent u wel gebonden aan andere bepalingen van het reglement.

Informeer uw medewerkers

U heeft de PAWW geregeld voor uw werknemers. Het is natuurlijk belangrijk om uw mensen hier ook over te informeren! Hieronder volgen een aantal tips:

 • Geef de flyer ‘Wat is de PAWW?’ (voor werknemers).
 • Verwijs uw werknemers naar de werknemerspagina van SPAWW. 
 • Ontvangen uw (voormalig) werknemers een PAWW-uitkering? Vergeet dan niet te vermelden dat ze hun dossier bij SPAWW kunnen inzien in hun eigen persoonlijke omgeving. 
 • Licht uw werknemers goed voor over PAWW wanneer het voor hen relevant is.
Laatste nieuws Lees voor

Hieronder vindt u het meest recente nieuws over SPAWW.

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord