A

A

Een aantrekkelijke werkgever door de PAWW?

Check!

Een aantrekkelijke werkgever krijgt en behoudt gemakkelijk personeel. Naast interessant werk overtuigen ook goede en sociale arbeidsvoorwaarden om aan boord te komen of te blijven. De PAWW kan een van die overtuigende voorwaarden zijn.

Goed werkgeverschap tonen

Je toont je een goed werkgever door ook solidair met je personeel te zijn als het even tegenzit. Een werknemer die werkloos of arbeidsongeschikt raakt, verliest na maximaal 2 jaar zijn WW- of WGA-uitkering. Door deel te nemen aan de PAWW toon jij jouw sociale gezicht. Je voormalige werknemer krijgt dan namelijk na afloop van zijn uitkering een aanvulling vanuit de PAWW. Over de uitvoering hoef je je geen zorgen te maken. Daar hebben de centrale sociale partners via Stichting van de Arbeid een uitvoeringsorganisatie voor in het leven geroepen: Stichting PAWW.

Lees meer over de PAWW en hoe het werkt. Of sluit je direct aan!

PAWW voor werkgevers

Sluit je aan als werkgever

Ben je een nieuwe werkgever zonder cao en wil je goede arbeidsvoorwaarden bieden? Regel dan de PAWW voor je werknemers.

Waarom PAWW?

In 2016 werd de duur van de WW en loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. Vakbonden en werkgevers wilden voorkomen dat een (voormalige) werknemer na 2 jaar opeens zonder inkomen kwam te zitten. Daarom spraken zij af dat de gemiste uitkeringsmaanden privaat gerepareerd konden worden. Zij riepen de Private Aanvulling WW en WGA in het leven, kortweg PAWW. De PAWW verlengt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer tot het oude niveau. Niet alleen oudere, maar ook jongere werknemers profiteren hiervan. Zij moeten wel minstens 10 jaar gewerkt hebben. In de eerste jaren hebben de bezuinigingen nog geen effect op de opbouw van de uitkeringsrechten. Vanaf het 11e jaar bouw je in de nieuwe WW nog maar een half jaar op per gewerkt jaar. Ook dat repareert de PAWW.

Hoe het werkt

Cao-tafels leggen de PAWW-afspraken vast in de cao. Val je als werkgever onder een cao waarin de PAWW is opgenomen, dan houd je de PAWW-bijdrage van 0,2% in op het brutoloon van je werknemers. De bijdrage gaat in het landelijke PAWW-fonds. De financiering van de PAWW-uitkeringen is gebaseerd op een omslagstelsel. Dit betekent dat de werknemers de lasten dragen van de uitkeringen van dit moment. Als werkgever betaal je niets. Jouw bijdrage bestaat uit het doen van de afdracht voor de werknemers.

Je kunt de PAWW ook zelf regelen voor je werknemers als een branche of een sector dat niet voor je regelt. Of als je alleen een arbeidsvoorwaardenregeling hebt. Dit doe je door een individuele overeenkomst te sluiten met Stichting PAWW.

Bent u geen werkgever, maar wel geïnteresseerd in de PAWW?

Ik ben een werknemerIk ben bestuurder/sociale partner

Een initiatief van
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord