A

A

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met PAWW

Als vakbond of werkgeversverbond draag je zorg voor werkgevers en werknemers. Voor beide partijen is het uitermate belangrijk om nú actie te ondernemen voor de PAWW.

Solidariteit met PAWW

Via de PAWW hebben de sociale partners in 2016 de verkorte duur van de WW en loongerelateerde WGA gerepareerd. Hiermee krijgen uitkeringsgerechtigden een extra steuntje in de rug wanneer de nood het hoogst is. Een onmisbare vorm van menselijke en financiële solidariteit. Ook dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verleng de PAWW

Het is de hoogste tijd om de PAWW te verlengen, zodat werkgevers via de cao bij de PAWW aangesloten blijven tot 1 oktober 2027. Om te voorkomen dat werknemers uit de dekking van PAWW vallen moet de deelname zo snel mogelijk worden verlengd. Is dat nog niet gebeurd of ben je nog geen deelnemer aan de PAWW? Neem dan contact op met SPAWW via 088 230 2331.

PAWW voor bestuurders/sociale partners

Cao aanmelden

Zijn er in de cao afspraken gemaakt over deelname aan de PAWW? Meld de cao dan aan. Daarna volgt de procedure om de cao algemeen verbindend te maken. Daar beslist de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid over na het doorlopen van een zorgvuldige wettelijk verplichte procedure. Het duurt gemiddeld 5 maanden voordat je cao onder de regeling valt.

Deelname verlengen

De PAWW-regeling blijft bestaan. Om deelname voort te zetten vanaf 1 oktober 2022 kies je voor verlengen. Je blijft dan aangesloten tot 1 oktober 2027.

Bent u geen sociale partner, maar wel geïnteresseerd in de PAWW?

Ik ben een werknemerIk ben werkgever

Een initiatief van
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord