A

A
Lees voor

Werknemersvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Hieronder vindt u alvast een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een andere vraag? Bekijk alle gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Als ik van baan wissel, bouw ik dan nog steeds PAWW-rechten op?

Dit is afhankelijk of uw toekomstige werkgever is aangesloten bij Stichting PAWW.

Behoud ik mijn PAWW-uitkering als ik naar het buitenland verhuis?

Als u een PAWW-uitkering ontvangt en naar het buitenland verhuist stopt uw uitkering. Meer informatie vindt u in het PAWW-aanvullingsreglement.

Ben ik verzekerd voor de sociale verzekeringswetten?

Op grond van de PAWW-uitkering bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Binnenkort word ik werkloos. Is de PAWW-regeling op mij van toepassing?

De PAWW-regeling kan in uw situatie van toepassing zijn.
Een van de voorwaarden is dat uw werkgever deelneemt aan de PAWW-regeling op het moment dat u werkloos wordt.

Door wie wordt de PAWW-uitkering uitbetaald?

Stichting PAWW betaalt de aanvullingsuitkering.

Een werknemer wordt per de eerste van de maand ontslagen. Valt deze werknemer onder de PAWW-regeling als de verzamel-cao vanaf diezelfde dag ingaat?

Om recht te hebben op een PAWW-uitkering moet een medewerker in dienst zijn van de betreffende werkgever op het moment dat de PAWW-regeling van kracht is.
Voorbeeld 1: de werknemer wordt met ingang van 1 juli ontslagen. Zijn dienstverband loopt dus op 30 juni 23.59 uur af. De verzamel-cao voor de PAWW-regeling gaat op 1 juli om 00.00 uur in. De werknemer werkt niet meer voor de werkgever op het moment dat de verzamel-cao van kracht is. Hij heeft geen recht op de PAWW-uitkering.
Voorbeeld 2: de werknemer wordt per 2 juli ontslagen. Omdat hij op 1 juli nog wel een dienstverband heeft, komt hij wel in aanmerking voor de PAWW-regeling. Op het moment dat het dienstverband eindigt is de verzamel-cao al van kracht. Over die ene dag wordt nog wel de PAWW-bijdrage ingehouden op zijn loon.

Hanteert Stichting PAWW premiedifferentiatie voor de PAWW-bijdrage?

Tot 2022 geldt er een uniforme bijdrage. Deze is maximaal 0,75% over het brutoloon. In 2021 evalueert Stichting PAWW de PAWW-regeling, waaronder de bijdrage en de manier waarop de bijdrage wordt berekend.

Heb ik ook recht op een PAWW-uitkering als mijn Nederlandse werkgever mij eervol ontslaat, maar ik in het buitenland woon?

Over het algemeen ontvangt de werknemer die volledig werkloos wordt een WW-uitkering in het land waar hij woont. Als deze uitkering stopt, heeft de werknemer in beginsel aansluitend recht op een PAWW-uitkering. Per land kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn. 


Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord