A

A
Lees voor

Bedankt voor het invullen van het formulier.

We hebben het ingevulde formulier in goede orde ontvangen. Na het indienen van uw klacht, nemen wij binnen 2 weken contact met u op voor aanvullende informatie. Binnen 6 weken mag u op een definitief antwoord rekenen.

Bezwaar tegen de afhandeling van uw klacht?

Tegen onze afwikkeling van uw klacht kunt u bezwaar aantekenen. Uw bezwaar handelt ons bestuur af. Het bestuur neemt uw klacht in behandeling of stuurt deze door naar de geschillencommissie. Bent u niet eens met de beslissing van ons bestuur, dan kunt u alsnog terecht bij onze geschillencommissie. Zij komt eens per maand bijeen en reageert ook binnen een maand. Let op, de geschillencommissie neemt uw bezwaren in behandeling, nadat u de klachtenprocedure hebt doorlopen. Zij is te bereiken via ons postadres.

De geschillencommissie ontvangt graag uw gemotiveerde bezwaar, voorzien van alle stukken die u eerder in de klachtenprocedure heeft ingediend en heeft ontvangen van Stichting PAWW. U richt het geschil aan: De Geschillencommissie SPAWW, Bezuidenhoutseweg 60, 2594AW ’s-Gravenhage.

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord