A

A
Lees voor

Toelichting op bijdrage werknemers

Gepubliceerd op: 17 maart 2020

SPAWW verwacht aan enkele tienduizenden deelnemers een uitkering te verstrekken. Daarom is de premie verhoogd naar 0,4%. Nu nog maar vijf uitkeringen, toch de bijdrage verhogen? Het roept vragen op bij werkgevers en werknemers.

Stichting PAWW kijkt naar de lange termijn. Om naar verwachting enkele tienduizenden uitkeringen te verstrekken, is structureel een bijdrage van 0,6 tot 0,7% noodzakelijk.

Van 1 januari 2016 tot en met 1 juli 2017 werd het maximale recht op WW teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Dit verliep in stapjes van een maand per kwartaal.

Deze afbouwregeling zorgde ervoor dat we konden starten met een bijdragepercentage van 0,2%. Die moet langzaam omhoog naar het structurele niveau. Veel mensen vragen of de lage werkloosheid van nu automatisch leidt tot een lagere bijdrage. Dat werkt niet één op één zo. Wij houden namelijk rekening met een voortschrijdend gemiddeld werkloosheidspercentage van 5,1%.

Ten slotte investeren we in een solide uitvoeringsorganisatie. Zij verzorgt de uitkeringen en verwerkt de aangiften en nota’s van circa 57.000 werkgevers. Daar hoort ook het onderhoud en beheer van de bijbehorende systemen bij.  Dit alles is gericht op het realiseren van een vlekkeloze uitvoering van inning en uitkeringen in de komende jaren.

Laten we het hierbij? In oktober 2020 staan we weer voor een beslismoment over het verhogen van het bijdragepercentage. Nu al treffen we voorbereidingen voor dat besluit. Daarom spreken binnenkort met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onze aannames door. Zo proberen we ons model en onze prognoses steeds beter te maken.

Terug naar overzicht

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord