A

A
Lees voor

(Persbericht) SPAWW Jaarverslag 2022 Bemoedigende resultaten aanleiding tot premieverlaging

Gepubliceerd op: 27 juni 2023

Stijging aantal deelnemers  
Per 31 december 2022 nemen 2,3 miljoen werknemers deel aan de PAWW-regeling. Dat is een groei van 0,2 mln deelnemers ten opzichte van de periode voor 1 oktober 2022. Ook het aantal deelnemende werkgevers steeg van rond de 59.000 naar 61.000. Ondanks het opzeggen aan de PAWW-deelname van de sectoren VVT, een van de grootste sectoren van Nederland, en Bakkerijen, startte de tweede cao-periode van vijf jaar positief.  

Gezonde financiële positie 
De financiële positie van Stichting PAWW is gezond. Dit leidde tot een verlaging van de premiebijdrage naar 0,15% (was 0,2%) in 2023. Daarnaast is een blijvend belangrijk aandachtsgebied het op orde houden én optimaliseren van de uitvoering, en het vergroten van de vindbaarheid van de regeling door deelnemers.     

Verlaging bijdragepercentage  
SPAWW voert sinds de start van de regeling een prudent financieel beleid. Daarmee bouwt zij vermogen op, enkel voor haar deelnemers. SPAWW kent immers geen winstdoelstelling. Het bijdragepad vanaf de start van de regeling heeft als doel aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Verplichtingen die ook nog bestaan na afloop van een cao-periode van vijf jaar (nu per 1 oktober 2027).    

“Ons vermogen is in 2022 opnieuw toegenomen, zodat we nu, naar huidige verwachtingen, goed aan onze meerjarige financiële doelstellingen en verplichtingen kunnen voldoen. Dit geeft ons de mogelijkheid om opnieuw het bijdragepercentage te kunnen verlagen. De zomermaanden zullen we gebruiken voor een nadere cijfermatige onderbouwing, zodat we in september met een gedegen besluit voor 2024 kunnen komen,” aldus Benne van Popta (voorzitter one-tier board Stichting PAWW).  

Reparatie versobering WW en WGA  

Stichting PAWW is in 2016 opgericht om de verkorting van de WW en WGA te repareren (uitkeringen zijn toen verkort van maximaal 38 maanden naar maximaal twee jaar). SPAWW zorgt ervoor dat voormalige werknemers ook na afloop van de WW of loongerelateerde WGA nog maximaal 14 maanden een PAWW-uitkering krijgen. Zo geeft PAWW werknemers meer zekerheid in complexe en onzekere tijden van een veranderende arbeidsmarkt, pandemie en dreigende recessies.  

Naar het jaarverslag. 

Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag, of wilt u meer informatie? Dan kunt u een e-mail sturen naar Stichting PAWW via adres: pers@spaww.nl

Terug naar overzicht

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord