A

A
Lees voor

Bijdrage PAWW 2021 blijft 0,4%

Gepubliceerd op: 15 oktober 2020

Lage instroom WW maakt verhoging naar 0,5% overbodig

Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten de bijdrage voor 2021 op 0,4% van het brutoloon te houden. Met dit besluit wijkt het bestuur af van het bijdragepad, dat voorzag in een verhoging van 0,4 tot 0,5% in 2021. De afwijking wordt veroorzaakt door de lage instroom in de WW. Hierdoor verwacht SPAWW ook een lagere instroom van uitkeringsgerechtigden. 

Late aanpassing lastig voor salarisverwerking

Voor salarissoftwarebedrijven is het van belang dat zij het nieuwe premiepercentage ruim voor de eerste salarisverwerkingen van 2021 doorvoeren in hun software. Het bestuur excuseert zich dan ook voor het feit dat dit besluit extra werk oplevert.

SPAWW acht de neerwaartse aanpassing voor deelnemers van groot belang voor de deelnemers. Ton de Rijk, uitvoerend bestuurder van SPAWW, zegt hierover: ‘De coronacrisis en de maatregelen van de overheid zorgen voor een uitzonderlijke situatie. De verlenging van de NOW zorgt ook in de eerste helft van 2021 voor lagere werkloosheid. Uit ons financiële model volgt dat het bijdragepad neerwaarts moet worden bijgesteld om de ontwikkeling van het vermogen stabiel te houden. Dat was in september nog niet het geval.’

Aantal uitkeringen stijgt wel

De laatste maanden neemt het aantal PAWW-uitkeringsgerechtigden toe. In november werd de 1000 uitkeringen gepasseerd. De stijging is het gevolg van het ingroeimodel en wordt dus niet veroorzaakt door de huidige economische situatie. Voor steeds meer deelnemers ontstaat nu PAWW-recht. Het aantal uitkeringsgerechtigden groeit in de komende jaren door tot 20 a 30 duizend per jaar, afhankelijk van de economische situatie.

 

Steekproef toetsing correcte uitvoering Stichting PAWW

Om goedkeuring te krijgen voor de jaarrekening neemt Stichting PAWW samen met onze accountant EY jaarlijks een steekproef af onder werkgevers. Voor de correcte uitvoering van de regeling is het noodzakelijk dat werkgevers de juiste bijdrage inhouden bij de werknemers en afdragen aan Stichting PAWW. Stichting PAWW dient dit aan te kunnen tonen.

De steekproef wordt in de komende maanden uitgevoerd onder enkele honderden werkgevers. Werkgevers die hiervoor worden uitgenodigd, zijn reglementair verplicht om hun medewerking te verlenen.

Terug naar overzicht

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord