A

A
Lees voor

Instroom in de PAWW

Gepubliceerd op: 23 december 2021

De instroom in de PAWW zien wij, in het licht van een nog maar jonge regeling, als een eerste indicator van de noodzaak van de regeling. Bij het kijken naar de instroom speelt een aantal factoren:

  1. uitstroom uit de WW en uitstroomredenen;
  2. deelname datum aan de PAWW;
  3. bekendheid met de PAWW.

Bij SPAWW stromen nu veel vragen binnen over hoe hoog de instroom is en wat men heeft bijgedragen. Voor alle cao’s geldt dat zij op dit moment nettobetaler zijn. Wat wij zien is dat wij ook nog niet alle deelnemers hebben waarop wij rekenden. Tegelijkertijd geldt: PAWW verzekert tegen onwenselijk onheil en wat ieder mens zoveel mogelijk probeert te voorkomen. Lage instroom kan daarom ook positief worden uitgelegd. Dat mensen slagen in hun opzet om weer werk te vinden.

Zichtbaarheid vergroten
Door een analyse van de in- en uitstroom in de WW, zien wij waar we op hadden mogen rekenen. Dat wijkt nu nog af van werknemers die daadwerkelijk bij ons een claim indienen. Aan zowel werkgevers als sectoren en Stichting PAWW is de vraag hoe wij die werknemers goed kunnen informeren over hun verzekering tegen langdurig werkloosheid. Vanuit SPAWW ondernemen wij initiatieven om via social media de potentiele deelnemers beter te bereiken. Naast de verwijzing in de beëindigingsbrief van UWV en de toolkit die we verstrekken aan de VNG, lijkt ons dit een noodzakelijke stap.

Binnenkort publiceren wij een brochure waarin wij nader ingaan op de ontwikkelingen binnen de grootste 20 sectoren die deelnemen aan de PAWW. Van individuele werkgevers hebben wij geen trendgegevens om te delen.

Terug naar overzicht

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord