A

A
Lees voor

Informatie over coronavirus en werktijdverkorting

Gepubliceerd op: 26 maart 2020

Werktijdverkorting geen effect op PAWW

Sociale partners en de overheid nemen initiatieven om de gevolgen van het coronavirus op werkgevers en werknemers te beperken. Belangrijk daarbij is de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Door de uitbraak van het coronavirus is er een ongekend groot beroep gedaan op de Werktijdverkorting (WTV-regeling). Deze regeling is nu stopgezet voor nog niet behandelde aanvragen. Werkgevers die geen gebruik meer kunnen maken van de WTV, kunnen een beroep doen op de NOW. Zij moeten daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat werknemers tijdens de NOW-periode niet mogen worden ontslagen via UWV of kantonrechter. De SPAWW repareert de WW zowel voor werknemers die na de WTV werkloos zijn geworden als voor werknemers die na de NOW-periode werkloos zijn geworden.De stichting van de arbeid heeft een brief geschreven over maatregelen voor behoud van werkgelegenheid.

Wanneer een deelnemer een PAWW-uitkering aanvraagt, toetsen wij zijn recht en repareren de bezuiniging op de WW en de WGA die sinds 2016 van kracht is. Of de werkloosheid van de deelnemer begon met de NOW of de WTV-regeling, maakt voor de hoogte en duur van de toekenning niet uit.

 Terug naar overzicht