A

A
Lees voor

De stappen naar de volgende 5 jaar SPAWW

Gepubliceerd op: 04 oktober 2021

Waarom verlengen
Centrale sociale partners zien aanleiding de regeling in stand te houden. “De Stichting van de Arbeid wijst cao-partijen op de noodzaak nog dit jaar onderling het gesprek aan te gaan over (het vervolg van) de afspraak voor de private aanvulling WW en WGA vanaf 1 oktober 2022, die zijn oorsprong kent in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013.”

Zie ook de publicatie op de site van de Stichting van de Arbeid.

Bij de verlenging hoort ook een nieuwe cao-tekst. Die is naar alle waarschijnlijkheid per 1 november 2021 gereed. Via een verlenging vallen deelnemers weer onder het solidariteitsfonds PAWW dat een verzekering biedt in tijden van tegenslag. 

Bijdragepercentage na verlenging
De bijdrage voor 2023 is naar verwachting in de orde grootte van die van 2022. Rond april 2022 bestaat meer zicht op het volume van werknemers die per 2023 onder de regeling vallen. Daarom stelt het bestuur in de zomer van 2022 het bijdragepercentage voor 2023 definitief vast. De Stichting brengt in verband met de economische stand van zaken en haar vermogenspositie, de verschuldigde maximale percentage van 0,75% terug naar 0,5%. Het nieuwe maximum is van kracht vanaf 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.

Wanneer verlengen
Uiterlijk 6 maanden voor afloop van de regeling, dus voor 1 april 2022, melden deelnemers hun nieuwe overeenkomst tot deelname aan. Dit geeft ons in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de tijd om het algemeen verbindend proces tijdig te laten verlopen. Zo proberen we te voorkomen dat tussen het einde van de lopende cao en het begin van de nieuwe cao een periode ontstaat dat werknemers onverzekerd zijn. Een algemeen verbindend verklaarde cao, zoals ook de PAWW, kent geen nawerking zoals een ‘gewone’ cao.

NB. In artikel 13 van de cao-PAWW is opgenomen dat de regeling van rechtswege eindigt. Via de cao-tekst is afgesproken dat deelnemers 9 maanden voor afloop de stichting informeren wanneer zij hun deelname per 1 oktober 2022 willen beëindigen. Dat geeft de Stichting inzicht in het te verwachten volume van de regeling en de organisatie die zij daarvoor nodig heeft. 

Hoe verlengen
De Stichting tuigt het gehele verlengingsproces zo eenvoudig mogelijk op om de verlenging soepel te laten verlopen. Van de uitnodigingen (via e-mailadressen) tot met alle documenten (werkingssfeer, representativiteit) en een speciale verlengingspagina die nodig zijn voor een goede afhandeling. De Stichting gaat ervanuit dat de verlenging eenvoudig blijkt na het digitaal invullen van de verplichte gegevens, een controle van de gegevens en handtekeningen van (gemachtigde) ondertekenaars. Via onze site houden we u op de hoogte van de voortgang, maar begin november 2021 staat het portaal voor u klaar.

Terug naar overzicht

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord