A

A
Lees voor

Werkgeversvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Hieronder vindt u alvast een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een andere vraag? Bekijk alle gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Wanneer eindigt deelname aan de PAWW-regeling voor de werkgever?

Na afloop van de looptijd van de verzamel-cao eindigt de deelname voor de werkgever. Het kan zijn dat de cao-partijen besluiten niet meer deel te nemen aan een nieuwe  verzamelcao.  Zij moeten dit 9 maanden voordat de verzamel-cao afloopt kenbaar maken aan Stichting PAWW.
De deelname aan de PAWW-regeling kan ook beëindigd worden door een verandering in de bedrijfssituatie. Bijvoorbeeld als de werkgever failliet gaat.

Wanneer gaat de regeling in?

Het ministerie SZW verklaart de verzamel-cao algemeen verbindend. Daarna bepaalt Stichting PAWW de ingangsdatum van de PAWW-regeling. In de regel is dit de eerste dag van de maand volgend op het moment waarop de verzamel-cao algemeen verbindend is verklaard.

Wanneer kan een individuele werkgever zijn overeenkomst tot deelname insturen?

Op ieder gewenst moment kan een individuele werkgever de overeenkomst tot deelname insturen.
De commissie cao-aaneengelegenheden beoordeelt of er voldoende grond is om een verzamel-cao in te dienen bij het Ministerie SZW.
De verzamel-cao moet in ieder geval 'algemeen verbindend verklaard' zijn en uit 1 of meerdere ondernemeningen bestaan.
Stichting PAWW bepaalt samen met de sociale partners het instapmoment.

Wanneer ontvang ik de nota van de kwartaalaangifte?

De kwartaalaangifte kan tussentijds worden opgeslagen, maar kan pas worden ingediend nadat alle perioden zijn ingevuld. Nadat de kwartaalaangifte is ingediend, wordt de nota aangemaakt in het PAWW-portaal. Er wordt een bericht verzonden naar het e-mailadres dat bij de bedrijfsgegevens staat.

De nota is terug te vinden en te downloaden in het portaal onder ‘Mijn Dossier/Berichten'. Klik op het pijltje achter ‘Ongelezen berichten’ om eerder geopende nota’s te raadplegen.

Wanneer ontvang ik de welkomstbrief?

De werkgeversorganisatie levert gegevens van nieuwe werkgevers aan. Stichting PAWW is hierin afhankelijk van de aanlevering van die gegevens. Nadat Stichting PAWW de gegevens heeft ontvangen en de ingangsdatum van het aanvullingsreglement heeft vastgesteld, wordt de welkomstbrief verstuurd. Het is ook mogelijk om een uitnodigingscode aan te vragen door het formulier op de website in te vullen. Het formulier kunt u vinden op https://spaww.nl/werkgevers/nieuwe-werkgever-zelf-aansluiten/.

Op www.spaww.nl staat, onder https://spaww.nl/werkgevers/documenten/q:administratiekantoor/, een instructie voor werkgevers om zich te registreren en administratiekantoor te machtigen. Tevens vindt u op de website een instructievideo over het registratieproces.

Wat compenseert de PAWW-regeling?

De overheid heeft in 2016 de maximale duur van de WW- en WGA-uitkering ingekort. Uitkeringsgerechtigden hebben hierdoor minder lang recht op een wettelijke uitkering. Dit wordt gecompenseerd door de PAWW-regeling.

Wat doet een werkgever als een werknemer gemoedsbezwaren heeft?

De werkgever hoeft geen PAWW-bijdrage in te houden voor werknemers die een verklaring van gemoedsbezwaren van SVB hebben. De werkgever informeert Stichting PAWW hierover. Ten slotte bewaart de werkgever de verklaring van SVB voor controledoeleinden in zijn administratie.

Wat houdt PAWW in?

Als een oud-medewerker na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering nog steeds werkloos is kan hij aanspraak maken op een PAWW-uitkering. PAWW verlengt dus de wettelijke uitkering die sinds 2016 is ingekort. Van maximaal 38 maanden, naar maximaal 24 maanden. Hierdoor heeft de oud-medewerker meer inkomenszekerheid. 

De regeling wordt gefinancierd via een omslagstelsel. Dit betekent dat de medewerkers die nu in dienst zijn via hun brutoloon meebetalen aan de regeling. Op deze manier kan Stichting PAWW de medewerkersbijdrage zo laag mogelijk houden.


Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord