A

A
Lees voor

Werkgeversvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Hieronder vindt u alvast een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een andere vraag? Bekijk alle gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Wat is een verzamel-cao?

Een verzamel-cao is de bundeling van partijen binnen een PAWW-sector. Een partij kan een bedrijfstak maar ook een individuele onderneming zijn. Een partij neemt deel met het ondertekenen van een overeenkomst tot deelname. In een verzamel-cao staat alleen de afspraak over de private aanvulling WW/WGA. Deze cao komt daarom naast de bestaande reguliere arbeidsvoorwaardencao’s. Voor elke verzamel-cao zal vervolgens een algemeen verbindend verklaring worden aangevraagd.  De uitvoering van de afspraken wordt ondergebracht bij Stichting PAWW.

Welke looptijd is van toepassing op de verzamel-cao?

De verzamel-cao voor de PAWW-regeling heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. Wel kan tijdens de looptijd van de cao besloten worden om opnieuw een algemeen verbindend verklaring aan te vragen. Dit om cao-partijen die later willen instappen de mogelijkheid te geven hun werkingssfeer onder te brengen in een bestaande verzamel-cao. Voor de partijen die zich al eerder aangesloten hadden loopt de afspraak gewoon door.

Wie controleert Stichting PAWW?

Stichting PAWW staat onder toezicht van centrale werknemers-en werkgeversorganisaties. Het bestuur van Stichting PAWW legt in haar jaarverslag verantwoording af aan deze organisaties en aan cao-partijen. Jaarlijks controleert een accountant de jaarrekening. Deze jaarrekening gaat voor controle naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wie houdt toezicht op het PAWW-fonds?

Stichting PAWW staat onder toezicht van centrale werknemers- en werkgeversorganisaties. In het jaarverslag legt ze aan hen verantwoording af. Daarnaast controleert de accountant de jaarrekening voordat deze wordt aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord