A

A
Lees voor

Werkgeversvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Hieronder vindt u alvast een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een andere vraag? Bekijk alle gestelde vragen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Wie controleert Stichting PAWW?

Stichting PAWW staat onder toezicht van centrale werknemers-en werkgeversorganisaties. Het bestuur van Stichting PAWW legt in haar jaarverslag verantwoording af aan deze organisaties en aan cao-partijen. Jaarlijks controleert een accountant de jaarrekening. Deze jaarrekening gaat voor controle naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wie houdt toezicht op het PAWW-fonds?

Stichting PAWW staat onder toezicht van centrale werknemers- en werkgeversorganisaties. In het jaarverslag legt ze aan hen verantwoording af. Daarnaast controleert de accountant de jaarrekening voordat deze wordt aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het aantal medewerkers is door het jaar heen niet constant geweest, hoe kan ik het aantal werknemers in een jaaraangifte invullen?

Bij 'Aantal medewerkers' geeft u het gemiddelde aantal werknemers op waarop de jaaraangifte betrekking heeft.
Rond het aantal werknemers af op hele werknemers.

Hoe verzorg ik de betaling van de bijdrage in het PAWW-portaal?

U kunt de bijdrage op 3 manieren betalen:

 • 1. U kunt de bijdrage overmaken naar Stichting PAWW op basis van de nota die in het portaal staat nadat u aangifte heeft gedaan.

  2. U kunt de bijdrage betalen via een SEPA-betaalbestand.
  Zie hiervoor de rekenregels op https://spaww.nl/werkgevers/documenten/q:rekenregels/.

  3. U kunt de bijdrage, direct na indiening, van de aangifte via iDEAL betalen.
  Het is niet mogelijk om op een later moment via een QR-code de aangifte met iDEAL te betalen.
  In het portaal krijgt u de keuze om te betalen via iDEAL als u de aangifte heeft gedaan.

Het bedrag staat op de nota. Deze vindt u in het PAWW-portaal nadat u aangifte heeft gedaan.
Het is niet mogelijk een machtiging voor automatische incasso af te geven.

Hoe wordt een rechtsvormwijziging verwerkt als een onderneming reeds van rechtsvorm of loonheffingsnummer is gewijzigd?

Als uw onderneming sinds de startdatum van de cao van rechtsvorm of loonheffingsnummer is gewijzigd doet u het volgende:
Registreer uw huidige account met het oude loonheffingsnummer.

In dit account dient u alle openstaande aangiftes in.
Periodes waarin het loonheffingsnummer niet meer actief was of er geen personeel in dienst was kunt u indienen/corrigeren met een nul-aangifte.

In het geval van aanwezige jaaraangiftes dient u in het huidige account tot en met de datum van beëindiging de jaaraangiftes in.
Vervolgens beëindigt u de cao-deelname in het PAWW-portaal. De einddatum is gelijk aan de datum waarop de onderneming is beëindigd.
Om het bedrijf met het huidige loonheffingsnummer opnieuw te kunnen registreren heeft u een nieuwe uitnodigingscode nodig.
Deze vraagt u aan door een bericht te sturen.
Vermeld daarin dat het om een wijziging van het loonheffingsnummer gaat en dat u een nieuwe uitnodigingscode nodig heeft.
Bij de registratie als contactpersoon gebruikt u per bedrijf (per loonheffingsnummer) een ander e-mailadres.
Als u het e-mailadres wat u nu gebruikt om in te loggen opnieuw wilt gebruiken, moeten wij eerst het e-mailadres verwijderen.
Stuurt u ons in dat geval een bericht via het contactformulier op de website.

Vermeld hierin dat het gaat om een wijziging van het loonheffingsnummer.
Voeg de volgende gegevens toe:

 • - het oude e-mailadres
  - de naam van de oude onderneming
  - het loonheffingsnummer van de oude onderneming ter verificatie
  - het loonheffingsnummer van de nieuwe onderneming

Let op! U kunt hierna niet meer inloggen in het beëindigde account.
Zorg dus dat u alle nota's gedownload heeft voordat u een verzoek tot verwijdering van het e-mailadres indient.

Na registratie van het nieuwe loonheffingsnummer dient u de jaaraangifte over hetzelfde jaar in vanaf de startdatum van het nieuwe loonheffingsnummer.

Wat is de uiterste aangiftedatum van de jaaraangiftes?

De uiterste aangiftedatum voor een jaaraangifte ligt op maand na afloop van het betreffende jaar.

Zorg ervoor dat u de jaaraangiftes binnen één werkdag indient.
Zo voorkomt u ambtshalve vaststellingen voor de voorgaande periodes.
Is een aangifte inmiddels ambtshalve vastgesteld? Corrigeer de aangifte dan in het PAWW-portaal.
Dit doet u door de ingediende aangifte te openen en ‘Aangifte corrigeren’ te kiezen.


Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord