A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Vragen over de PAWW-regeling? Vind antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is de bijdrage voor de werknemer?

De werknemersbijdrage is een inhouding op het brutoloon, verantwoord binnen de salarisadministratie.
Het bijdragepercentage PAWW is een landelijk geldend percentage en wordt jaarlijks in november vastgesteld.
Het bijdragepercentage PAWW is in het verleden door het bestuur van de PAWW vastgesteld op 0,2% voor 2018 en op 0,3% voor 2019.
Voor 2020 en 2021 is het bijdragepercentage PAWW op 0,4% vastgesteld.

Wat is de duur en hoogte van mijn PAWW-uitkering na afloop van een buitenlandse werkloosheidsuitkering?

De duur en hoogte van een PAWW-uitkering worden berekend alsof de werknemer een WW-uitkering in Nederland zou hebben gekregen.

Wat is de hoogte van de PAWW-uitkering?

De PAWW is even hoog als de WW of de WGA-uitkering.
Heeft u naast uw uitkering nog andere bronnen van inkomsten?
Dan worden deze in mindering gebracht op uw PAWW-uitkering in overeenkomst met het Aanvullingsreglement PAWW.

Wat is een overlijdensuitkering?

Een overlijdensuitkering kan worden toegekend na het overlijden van een persoon die een PAWW-uitkering ontving. De overlijdensuitkering is een eenmalige uitkering. Als nabestaande vraagt u deze uitkering aan via het contactformulier.

Wie komt in aanmerking voor een PAWW uitkering?

Als uw WW- of WGA-uitkering binnenkort afloopt dient u een aanvraag in. Een belangrijke voorwaarde is dat uw werkgever aangesloten was bij Stichting PAWW op het moment dat u werkloos werd.

Wordt er vakantiegeld gereserveerd tijdens de PAWW-uitkering

De PAWW-uitkering wordt inclusief vakantiegeld uitbetaald. Vakantiegeld wordt niet gereserveerd en niet jaarlijks uitbetaald.

Ben ik verzekerd voor de Ziektewet tijdens de PAWW-uitkering?

Tijdens de PAWW-uitkering bent u als aanvullingsgerechtigde niet verzekerd voor de Ziektewet.

Eindigt mijn recht op een PAWW-uitkering als ik variabele inkomsten ontvang?

Het recht op een PAWW-uitkering eindigt met ingang van de eerste dag van de kalendermaand waarin u weer werk heeft met een inkomen dat meer dan 87,5% bedraagt van het loon waarop de uitkering is gebaseerd.

De PAWW-uitkering kan in bepaalde situaties na een beëindiging weer worden voortgezet (herleven).
Dit is beschreven in artikel 9 van het Aanvullingsreglement PAWW.
Het volledige Aanvullingsregelement staat op https://spaww.nl/werkgevers/documenten/q:aanvullingsreglement/


Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord