A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Vragen over de PAWW-regeling? Vind antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is de duur van de PAWW-uitkering?

De duur van de PAWW-uitkering is gelijk aan het verschil tussen de door het UWV toegekende uitkeringsduur en de duur van de uitkering die wordt berekend op basis van de wetgeving zoals deze op 31 december 2015 gold.

Wat is de hoogte van de PAWW-uitkering?

De hoogte van de PAWW-uitkering is in beginsel gelijk aan die van het dagloon van de WW-uitkering of loongerelateerde WGA. Heeft u naast uw uitkering nog andere bronnen van inkomsten dan worden deze in mindering gebracht op uw PAWW-uitkering in overeenkomst met het Aanvullingsreglement PAWW.

Ik ontvang een Belgische / Duitse werkloosheidsuitkering. Wanneer kan ik een PAWW-uitkering aanvragen?

Na afloop van een buitenlandse werkloosheidsuitkering kan de PAWW-uitkering worden toegekend. Dit is geregeld in het Aanvullingsreglement PAWW. Duur en hoogte van deze uitkering is gelijk aan wat in de Nederlandse situatie van toepassing zou zijn. Het moment van ingang van de PAWW-uitkering is daarmee duidelijk geregeld. Voor België en Duitsland is dit lastiger omdat daar een werkloosheidsuitkering kan doorlopen tot de pensioenleeftijd.

Voor Belgische grensarbeiders geldt dat de PAWW-uitkering aansluitend op de eerste fase van de Belgische werkloosheidsuitkering wordt verstrekt. In de 11e maand van de Belgische werkloosheidsuitkering vraagt u de PAWW-uitkering aan. Voor de Duitse situatie is het besluit nog niet rond. Houdt u hiervoor de informatie op spaww.nl in de gaten.

Ik heb nog andere inkomsten. Worden deze in mindering gebracht op mijn PAWW-uitkering?

Heeft u naast uw uitkering nog andere bronnen van inkomsten dan worden deze in mindering gebracht op uw PAWW-uitkering. In het Aanvullingsreglement PAWW staat welke inkomsten in mindering worden gebracht. Hiervoor heeft Stichting PAWW aansluiting gezocht bij het Algemeen Inkomensbesluit sociale verzekeringswetten.

Wordt een WGA-hiaatverzekering in mindering gebracht op de PAWW-uitkering? Geldt dit ook voor een vergelijkbare regeling?

Het kan zijn dat u naast de aanvullingsuitkering WGA een (andere) arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, bijvoorbeeld een WGA-hiaatverzekering. In dat geval verlaagt Stichting PAWW de aanvullingsuitkering WGA als het totaal aan inkomen hoger is dan het (ongemaximeerde) dagloon. Dit staat in artikel 13 (lid 7) van het Aanvullingsreglement PAWW. 

U vindt het Aanvullingsreglement op www.spaww.nl onder 'Werkgevers/Documenten'.

Hoe verloopt de overstap van WW- of loongerelateerde WGA-uitkering naar de PAWW-uitkering voor de particulier?

De overstap van UWV naar Stichting PAWW verloopt niet automatisch. Zorg ervoor dat u een maand voordat uw WW- of loongerelateerde WGA-uitkering afloopt de PAWW-uitkering aanvraagt en lever alle gevraagde gegevens correct aan. Uiterlijk 3 jaar na beëindiging van de WW vervalt het recht op de PAWW-uitkering.

Hoe word ik geïnformeerd over de toekenning van de PAWW-uitkering?

U wordt geïnformeerd over de toekenning van de PAWW-uitkering via het portaal. In het bevestigingsbericht informeert Stichting PAWW u over de hoogte en maximale duur van de uitkering.

Hoe zit het met de samenloop met andere uitkeringen?

De samenloop van de PAWW en andere wettelijke uitkeringen wordt op dezelfde wijze verrekend als bij de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering.


Heeft deze informatie u geholpen?

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord