A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Vragen over de PAWW-regeling? Vind antwoorden op veelgestelde vragen.

Hoe verwijder ik een contactpersoon?

Om een contactpersoon te kunnen verwijderen hebben wij een aantal gegevens van u nodig. U vult het contactformulier in met de volgende gegevens:
- naam van de contactpersoon die verwijderd moet worden
- e-mailadres van de contactpersoon die verwijderd moet worden
- naam van de onderneming waar de contactpersoon aan gekoppeld is
- loonheffingsnummer van de onderneming

Let op! U kunt de contactpersoon niet zelf verwijderen. Een contactpersoon kan alleen worden verwijderd als er twee of meer contactpersonen geregistreerd staan.

Hoe wijzig ik het e-mailadres van de contactpersoon/gebruikersnaam? Hoe wijzig ik het emailadres om mee in te loggen?

Na het inloggen kiest u voor 'Mijn Dossier'. Onder 'Beveiliging' kiest u voor 'E-mail wijzigen'. Geef het nieuwe e-mailadres op en druk op de knop 'E-mail wijzigen en bevestigen'. Er wordt vervolgens een e-mail met bevestigingslink verzonden naar het nieuwe e-mailadres.
Zodra de eigenaar van het nieuwe e-mailadres op de link klikt, is het e-mailadres waarmee er kan worden ingelogd gewijzigd.

Hoe wijzig ik mijn bedrijfsgegevens?

In het portaal onder 'Mijn dossier/Bedrijfsgegevens' wijzigt u de gegevens van uw bedrijf.

Hoe worden de aangifteperioden voor de PAWW vastgesteld?

Stichting PAWW stelt eenmaal per jaar de aangifteperioden voor het komende jaar vast. Zij sluit daarbij aan op de aangifteperioden van de Belastingdienst. U vindt de aangiftekalender op de website.

Hoe worden werknemers geïnformeerd over de PAWW?

Informatie voor werknemers en werknemersorganisaties over de PAWW-regeling staat op spaww.nl en op de website van Stichting van de Arbeid. De werknemersorganisaties informeren hun leden. De werkgever informeert de werknemers.

Hoe wordt de hoogte van de ambtshalve vaststelling bepaald?

Als de werkgever binnen de (in de aanmaning) gestelde termijn geen aangifte indient, dan stelt Stichting PAWW de aangifte ambtshalve vast. In het geval van ambtshalve vaststelling maakt Stichting PAWW op basis van de beschikbare gegevens een schatting van het aangiftebedrag.

Hoe wordt de hoogte van de PAWW-bijdrage bepaald?

Stichting PAWW stelt ieder jaar in november het percentage van de PAWW-bijdrage vast. De hoogte van de bijdrage wordt gebaseerd op het aantal uitkeringen.

Hoe zorgt PAWW voor een gezonde balans tussen innen en uitkeren?

Stichting PAWW heeft geen winstoogmerk.
Het gaat er voornamelijk om dat Stichting PAWW haar regeling toekomstbestendig maakt.
Zo is het ook met werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken in het 'sociaal akkoord 2013'.
De PAWW-regeling is gebaseerd op een omslagstelsel; alle uitkeringen worden gefinancierd uit de inkomsten.
Hieruit betalen we ook de uitvoeringskosten.
De ondergrens mag niet negatief zijn.
Ook is er een bovengrens, die is vastgesteld op 1x de structurele jaarexploitatie.
Deze grenzen zijn vooral bedoeld om jaarlijks de PAWW-bijdrage vast te kunnen stellen.


Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord