A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Vragen over de PAWW-regeling? Vind antwoorden op veelgestelde vragen.

Hoe kan ik mijn cao-deelname wijzigen?

Om uw cao-deelname te wijzigen gaat u in het portaal naar 'Mijn Dossier/cao-deelnames'. Let op! als u aangifte(s) over deze periode(s) ontvangt, doet u hiervoor eerst een nulaangifte(s) voordat u de cao-deelname beëindigt. Vervolgens voegt u de juiste cao-deelname toe.

Hoe komt Stichting PAWW aan de gegevens van mijn organisatie?

Stichting PAWW ontvangt de gegevens van de deelnemende werkgevers van de sector waarbij de werkgever is aangesloten.

Hoe meldt de werkgever zich aan voor de PAWW?

Als de werkgever gebonden is aan een verzamel-cao met daarin de PAWW-afspraak ontvangt hij een uitnodiging tot deelname bij Stichting PAWW. Hij meldt zich via het PAWW-portaal aan. In het portaal staat beschreven hoe de werkgever aangifte doet.

Hoe moet een werkgever de gegevens aanleveren voor aangifte en afdracht van de PAWW-bijdrage?

U registreert zich als werkgever op www.spaww.nl. Na de eenmalige registratie doet u daar ook de aangifte. Zodra de aangifte is gedaan wordt de nota aangemaakt in het PAWW-portaal. Op de nota staat aangegeven hoe u deze kunt voldoen. Op www.spaww.nl staan de rekenregels en een toelichting op het aangifteproces.

Hoe moet ik als werkgever de PAWW-bijdrage afdragen?

Als werkgever houdt u de bijdrage in op het loon van de werknemers. Dit bedrag draagt u af aan Stichting PAWW. Om de PAWW-bijdrage af te dragen doet u per loontijdvak (maandelijks of vierwekelijks) aangifte via het PAWW-portaal. Nadat u aangifte heeft gedaan ontvangt u via het PAWW-portaal een nota. Op de nota staat hoe u deze betaalt.

Hoe neemt de werkgever deel aan de PAWW?

Stichting PAWW verstuurt een uitnodiging voor deelname aan de PAWW aan werkgevers. Deze uitnodiging gaat naar werkgevers die zich (nog) niet op eigen initiatief hebben gemeld nadat cao-partijen dit zijn overeengekomen.
De uitnodiging verwijst naar het PAWW-portaal. Via dat portaal kan de werkgever zich aanmelden als deelnemer.
Na aanmelding kan de werkgever periodiek de aangifte en afdracht van de bijdragen aan Stichting PAWW verrichten, maar niet eerder dan de betreffende verzamel-cao – waaronder de werkgever valt - algemeen verbindend is verklaard door het ministerie van SZW.

Hoe registreer ik mij als administratiekantoor?

Op de homepage van spaww.nl staat een link naar de instructie hoe een organisatie zich registreert als administratiekantoor (https://spaww.nl/werkgevers/administratiekantoren/). 

Hoe verwerkt de werkgever de inhouding van de bijdrage op het salaris in de salarisadministratie?

De wijze waarop u de inhouding van de bijdrage op het salaris verwerkt in de salarisadministratie verschilt per salarispakket. Neem voor specifieke vragen contact op met uw salarissoftwareleverancier.

In het document Rekenregels staat hoe u de PAWW-bijdrage vaststelt. Dit document vindt u op https://spaww.nl/werkgevers/documenten/q:rekenregels.


Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord