Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Waar moet mijn bedrijf aan voldoen om in een verzamel-cao opgenomen te worden?

Alle bedrijven die nog niet aangesloten zijn bij een PAWW-regeling kunnen zich aanmelden bij SPAWW. Meer informatie over de aanmelding vindt u hier.

Het aangiftetijdvak wijzigt het aankomende kalenderjaar, wanneer kan ik dit wijzigen?

Wijzig het aangiftetijdvak pas op het moment dat de laatste periode van het kalenderjaar klaarstaat in het PAWW-portaal.

Daarna kunt u het aangiftetijdvak omzetten in het portaal onder 'Mijn Dossier/ Bedrijfsgegevens’.

Kan ik deelnemen aan de PAWW-regeling met mijn reguliere arbeidsvoorwaarden-cao?

Deelname aan de PAWW-regeling kan alleen via een verzamel-cao die algemeen verbindend is verklaard. De cao-partijen tekenen een overeenkomst tot deelname aan de PAWW. Zij sturen deze overeenkomst naar Stichting PAWW. De overeenkomst wordt opgenomen in een verzamel-cao. Stichting PAWW voegt meerdere overeenkomsten tot deelname aan de PAWW-regeling samen tot een verzamel-cao. De volledige beschrijving van de procedure en de bijbehorende documenten staan op www.spaww.nl.

Kom ik in aanmerking voor een PAWW-uitkering als ik een IVA-uitkering krijg?

De PAWW-uitkering repareert de versobering in de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. Dit geldt niet voor een IVA-uitkering, daarom ontvangt u na afloop van een IVA-uitkering geen PAWW-uitkering.

Waar kan ik informatie vinden over het indienen en betalen van de aangiftes?

Informatie over het indienen en betalen van aangiftes staat op de 'Aangiftekalender PAWW' op www.spaww.nl onder 'Werkgevers/Documenten'. Hier vindt u de uiterste aangifte- en betaaldatum.


Heeft deze informatie u geholpen?